WDBA voor zelfstandigen

Gaat u voor een opdrachtgever werken? Dan moeten u samen met die opdrachtgever bepalen of er sprake is van een (fictief) dienstverband. Opdrachtgevers en zzp'ers zijn namelijk samen verantwoordelijk voor hun werkrelatie.

Werkrelatie

In veel gevallen is het duidelijk dat die werkrelatie ontbreekt. Vooral de aanwezigheid van een gezagsverhouding is daarbij van belang, maar zelfs als deze er wel is dan kan het nog zo zijn dat er geen sprake is van een fictief dienstverband. De mogelijkheid om jezelf te vervangen is namelijk óók een belangrijk aspect in deze beoordeling.

Webmodule

Naast de mogelijkheid om te werken via een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst (niet wettelijk verplicht gesteld, maar wel door opdrachtgevers als voorwaarde opgenomen opgenomen in hun Raam- en mantelovereenkomsten!) heeft het kabinet ook een webmodule ontwikkeld. Deze webmodule is echter helemaal mislukt omdat de zogenaamde ‘tussenkomst-variant’ hier niet in was opgenomen. Terwijl juist de meeste opdrachtgevers ervaren zzp’ers inhuren via de tussenkomst van intermediairs! Direct gevolg is dat er onduidelijkheid blijft bestaan, ook het handhavingsmoratorium is daarom op 1 oktober 2021 weer tot nader order opgeschort.

Werken via een modelovereenkomst

Belangrijk is en blijft het daarom je te gedragen als zelfstandig professional en te werken via een modelovereenkomst met een duidelijke opdrachtomschrijving. Als lid van de Bovib (Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers) werkt De Staffing Groep met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. In deze overeenkomst is beschreven onder welke voorwaarden een intermediair met zelfstandige opdrachtnemers overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kan aangaan zonder dat daarbij sprake is van een (fictief) dienstverband. Deze goedgekeurde modelovereenkomst staat op de website van de Belastingdienst.

In de tussentijd wachten we nieuwe wetgeving af en blijven wij het nieuws op de voet volgen. Eventuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden delen we vanzelfsprekend direct, maar mocht u nu al (specifieke) vragen hebben over de WDBA neem dan contact op met Arno Pronk via onderstaand reactieformulier of bel hem op 06-53953820.

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer