WDBA voor opdrachtgevers

Als zelfstandige inhuren of toch op de loonlijst zetten? Opdrachtgevers en zzp'ers zijn samen verantwoordelijk voor hun werkrelatie. Of eigenlijk, voor het niet bestaan van een fictieve dienstbetrekking (GAL). Doorgaans bestaan hier geen misverstanden over. In twijfelgevallen kunt u een modelovereenkomst gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Als opdrachtgever kunt u zich volledige vrijwaren van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Dit doet u door in te huren via een intermediair die gebruik maakt van een goedgekeurde modelovereenkomst, die NEN 4400-1/2 gecertificeerd is en die gebruik maakt van de disculpatieregeling waarbij u 25% van het totale factuurbedrag op een G-rekening afstort.

Als lid van de Bovib (Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers) heeft De Staffing Groep goedkeuring verkregen voor de voorgelegde modelovereenkomsten aan de Belastingdienst. In deze overeenkomst is beschreven onder welke voorwaarden een intermediair met zelfstandige opdrachtnemers overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kan aangaan zonder dat daarbij sprake is van een dienstbetrekking. De goedgekeurde modelovereenkomst staan op de website van de Belastingdienst.

Omdat de Wet DBA vervangen gaat worden door nieuwe wetgeving geldt tot 1 januari 2020 een overgangsperiode. Tot die tijd gaat de Belastingdienst niet handhaven. In de tussentijd blijven wij het nieuws op de voet volgen. En zullen wetenswaardigheden vanzelfsprekend direct met u delen. Mocht u nu al (specifieke) vragen hebben over de WDBA, neem dan contact op met Arno Pronk via onderstaand reactieformulier of bel hem op 06-53953820.

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer