WDBA voor opdrachtgevers

Een nieuwe medewerker in dienst nemen of een zelfstandig professional in te huren? Niet altijd een even makkelijke keuze voor een werkgever, ervan uitgaande dat die vaste medewerker überhaupt beschikbaar is.

Modelovereenkomst

Bij het inhuren van een zelfstandig professional zijn opdrachtgevers en zzp'ers samen verantwoordelijk voor hun werkrelatie. Of eigenlijk, voor het niet bestaan van een fictieve dienstbetrekking, de zogenaamde GAL-regeling (Gezag aanwezig, verplichting om persoonlijk Arbeid te verrichten en het betaald krijgen van Loon voor het werk wat je verricht).

Doorgaans bestaan er echter geen misverstanden over de werkrelatie. Mocht u toch twijfelen of domweg 100% zekerheid willen, maak dan gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Daarmee kunt u zich als opdrachtgever volledig 'vrijwaren van de inleners- en ketenaansprakelijkheid’.

Hiervoor heeft u een intermediair nodig die gebruik maakt van een goedgekeurde modelovereenkomst, die NEN 4400-1/2 gecertificeerd is en die gebruik maakt van de disculpatieregeling waarbij u 25% van het totale factuurbedrag op een G-rekening afstort. Als lid van de Bovib (Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers) voldoet De Staffing Groep (vanzelfsprekend) aan alle door de Belastingdienst gestelde eisen. Onze goedgekeurde modelovereenkomsten staan op de website van de Belastingdienst

Omdat de WDBA vervangen gaat worden door nieuwe wetgeving geldt tot nader order een overgangsperiode. In deze periode gaat de Belastingdienst niet handhaven, maar heeft het wel een coachende rol. U kunt daarom gecontroleerd en vervolgens ook geadviseerd worden over een bepaalde inhuursituatie. Neem in dat geval altijd contact op met uw intermediair om de actuele situatie samen met de ingehuurde zzp’er te overleggen.

Webmodule

Naast de modelovereenkomst heeft het kabinet in 2021 ook een webmodule ontwikkeld. Het was de bedoeling dat de webmodule wel vooraf duidelijk zou geven voor opdrachtgever en zzp-er, maar ook dit initiatief is vooralsnog mislukt. Enerzijds omdat blijkt dat in ongeveer 30% van alle gevallen er geen duidelijkheid is of er nu wel of niet in een dienstbetrekking wordt gewerkt, maar het grootste manco is dat de "tussenkomst" variant niet in de webmodule zit. En laat dat nou juist de meest voorkomende inhuursituatie zijn waarbij opdrachtgevers ervaren zzp’ers inhuren via de tussenkomst van intermediairs. Ook hier is de politiek aan zet voor een volgende stap.

Heeft u nog vragen?

In de tussentijd volgen wij het nieuws op de voet en delen eventuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden direct met u. Mocht u nu al (specifieke) vragen hebben over de WDBA, neem dan contact op met Arno Pronk via onderstaand reactieformulier of bel hem op 06-53953820.

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer