Wet DBA

Als je een arbeidsrelatie aangaat wil je daar vooraf maximale helderheid en zekerheid over hebben. Dat geldt voor zowel opdrachtgevers als voor opdrachtnemers (zzp'ers). Voorheen kon deze zekerheid verkregen worden met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Sinds 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA). In de praktijk blijkt de WDBA echter geen succes. De benodigde helderheid en zekerheid blijven uit. Het kabinet besloot daarom in december 2016 de wet te vervangen en werkt sindsdien aan nieuwe maatregelen.

De planning was dat deze maatregelen al lang doorgevoerd zouden zijn, maar door allerlei (politieke) omstandigheden en het uitblijven van aangepast beleid van een nieuw kabinet wachten we helaas nog steeds op duidelijkheid. Tot die tijd geldt de WDBA en is er sprake van een zogenaamd handhavingsmoratorium. Dit mede omdat de kaders onduidelijk zijn waarbinnen de Belastingdienst nu moet handhaven.

WDBA voor opdrachtgevers

 

WDBA voor zelfstandigen