Wet DBA

Find here the English summary.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) is op 1 mei 2016 in gegaan en vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met een transitieperiode tot minimaal 1 januari 2018.

De WDBA is in het leven geroepen om twijfels over een mogelijk dienstverband bij het inhuren van een zelfstandige Professional (ZP-er) te voorkomen. In theorie moet het met de WDBA voor alle betrokken partijen duidelijker worden waar de grens tussen ondernemerschap en dienstverband ligt.

Daardoor zou het ook duidelijker moeten zijn of iemand als zelfstandig wordt ingehuurd of als een (tijdelijk) werknemer aan de slag gaat. Dat de Belastingdienst dit verschil belangrijk vindt spreekt voor zich.

Belangrijk

De WDBA is een feit en moet duidelijk maken of een ZP-er echt geen dienstbetrekking heeft. Modelcontracten beschrijven op welke manier opdrachtgever en opdrachtnemer samen gaan werken. Als daadwerkelijk op deze manier wordt gewerkt vindt de Belastingdienst het geen dienstverband.

Voor opdrachtgevers

Als opdrachtgever kunt u zich volledige vrijwaren van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Dit doet u door in te huren via een intermediair die gebruik maakt van een goedgekeurde modelovereenkomst, die NEN 4400-1/2 gecertificeerd is en die gebruik maakt van de disculpatieregeling waarbij u 25% van het totale factuurbedrag op een G-rekening afstort.

Fiscale kaders & risicobeheersing

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de presentaties die zijn gegeven op ons WDBA-seminar (zie hieronder). In de presentatie van Niels Dekker van PwC worden de wettelijke en fiscale kaders van de Wet DBA verkend en wordt in de presentatie van Marc Nijhuis (CFO van De Staffing Groep) de risicobeheersing behandeld.

Meer informatie over de WDBA?

Het best kunnen wij u adviseren over de impact van de WDBA voor uw organisatie in een gesprek. Daarbij houden wij rekening met uw specifieke situatie en belangen. Een (vrijblijvende) afspraak is zo gemaakt door Arno Pronk te mailen of even te bellen op 06-53953820.

Voor zelfstandigen

Stem met uw opdrachtgever af of deze uw huidige VAR nog accepteert of dat via een modelovereenkomst gewerkt gaat worden.

De Staffing Groep in gesprek met de Belastingdienst

Als lid van de Bovib (Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers) heeft De Staffing Groep onlangs goedkeuring verkregen voor de voorgelegde modelovereenkomsten aan de Belastingdienst. In deze overeenkomst wordt beschreven onder welke voorwaarden een Intermediair met zelfstandige opdrachtnemers overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kan aangaan zonder dat daarbij sprake is van een dienstbetrekking. De goedgekeurde modelovereenkomst kan men downloaden op de website van de Belastingdienst.

De Staffing Groep blijft de ontwikkelingen richting de komende verkiezingen op de voet volgen. Wij verwachten dan ook dat in de loop van 2017 meer bekend zal worden over hoe de WDBA daadwerkelijk tot uitvoering gaat komen. Mocht u als inhurende organisatie samen met ons al eerder een gratis advies willen, stuur een mailtje naar Arno Pronk of bel hem op 06-53953820.

WDBA seminar 2016

In 2016 organiseerde De Staffing Groep een seminar over de WDBA. Zo’n 130 bezoekers waren aanwezig in het NBC in Nieuwegein bij de presentaties die de nieuwe wet van verschillende kanten bekeken. De volgende presentaties zijn gegeven:

Pierre Spaninks had geen powerpointpresentatie en heeft over dit seminar een blog geschreven. Hij gaat door op het punt dat hij in zijn presentatie ook liet horen: De Wet DBA is een feit, zorg voor waarde voor uw klant, ontwikkel uzelf en laat u horen. Het verslag dat gemaakt is door onze kennispartner Zipconomy gaat meer in op de juridische en arbeidsrechtelijke aspecten van de WDBA.