Referenties coaching

Op een voorlichtingsavond van IT-Staffing voor startende freelancers hoorde ik van de mogelijkheid tot personal coaching. Ik had het idee dat ik moeilijk aan opdrachten kwam omdat ik intakegesprekken verkeerd aanpakte. Beoordelingen achteraf waren altijd goed, mijn probleem was binnenkomen. Ik besloot eens nader te informeren. 
Tijdens het kennismakingsgesprek bleek er een klik te zijn met de coach, Lai-Mooi Missler, en ik besloot een coachingstraject te starten. Tijdens de coaching werd me een spiegel voorgehouden en dat was soms best confronterend. Er kwam veel meer naar boven dan alleen mijn gesprekstechniek. Ik werd ervan bewust gemaakt dat een hoop oud zeer ervoor zorgde dat ik op sommige momenten blokkeerde. Toen dat duidelijk was kon ik aan de slag hoe daar mee om te gaan. Want dat is wat de coaching betekent: je moet het zelf doen, je moet gemotiveerd zijn om er voor te gaan, en tijdens dat proces word je begeleid door de coach. Lai-Mooi heeft me gestimuleerd als ik dat nodig had, op een manier die voor mij werkte. Ik heb heel veel aan de coaching gehad, niet alleen ga ik gesprekken makkelijker in, maar in het algemeen ben ik minder bang om te fouten te maken, en dat alleen al geeft de rust die nodig is om een volgende stap te zetten.

Ton Verhulst, Ondernemer

 

De coachingsstijl van Lai-Mooi is doeltreffend. De intensiteit van de gesprekken en krachtige communicatie zijn van grote waarde voor mijn persoonlijke ontwikkeling geweest. De gave die Lai-Mooi heeft om op het juiste moment stil te staan bij de belangrijke ‘emotionele’ momenten in een gesprek hebben mij doen beseffen dat mijn emotionele ik belangrijk is en dat ik dit moet toelaten in mijn leven en beslissingsproces.

Mark van Diermen, Register Accountant | The Audit Generation B.V.

 

Lai-Mooi heeft mij door middel van coaching gesprekken verder op weg geholpen in zakelijk en privé leven.. Lai-Mooi heeft mij geholpen mijn gedachte, ideeën en plannen de ordenen en daarna goed te verwoorden.. Daarna heeft zij mij een een duw in goede richting gegeven en ik ben haar erg dankbaar hiervoor!

Marie-Louise Schalij, Recruiter a.i. bij Maxaro en eigenaar Als ik later groot ben word ik 

 

Lai-Mooi is een zeer bekwame coach met veel mensen kennis. Door het stellen van goede vragen, is ze in staat om je sterke en zwakke punten in kaart te brengen en daarop aanbevelingen te doen. Haar aanbevelingen zijn voor mij zeer nuttig gebleken. Slechts in twee korte coaching gesprekken heeft zij mij verder kunnen helpen. Ik heb er echt veel aan gehad.

Ivan Chan, IT-projectmanager at SSC-ICT (MinBZK)