Expert Solutions

Expert Solutions richt zich op hoogwaardige consultancy voor opdrachtgevers. De specialisten zijn daadwerkelijke experts binnen hun vakgebieden en in staat om opdrachtgevers op strategisch niveau te adviseren over belangrijke beleidskwesties en oplossingsrichtingen. Vanuit de unit Expert Solutions worden onderzoeken gedaan en visies ontwikkeld op de verschillende domeinen. Bewust is gekozen om binnen een beperkt aantal relevante expertisegebieden kennis te ontwikkelen en borgen. Op dit moment zijn HR-Innovatie, de Energietransitie en Enterprise Information Architecture aangemerkt als relevante domeinen. Met deze aanpak zijn wij in staat om meer en bredere waarde aan haar afnemers te bieden.

Situatie

Soms heeft u als opdrachtgever óf opdrachtnemer de behoefte om u te verdiepen in bepaalde expertisegebieden. Dat kan zijn om een probleem of mogelijke oplossing beter te doorgronden. Maar het kan ook zijn om te sparren over een bepaald vakgebied. Wij bieden die mogelijkheid. Omdat we Expertise op het hoogste niveau willen bieden, beperken we ons in eerste instantie tot een klein aantal gebieden: HR-Innovatie, Enterprise Information Management/Architecture, IT Management, BlockChain. Hierbij werken we samen met een geselecteerd team van zeer ervaren principle consultants die allemaal top zijn in hun vakgebied.

Wat doen we?

Advies, onderzoek, consultancy, en periodieke kennissessies over actuele expertisethema's zoals bijvoorbeeld Coaching.

Hoe doen we dat?

Toegang bieden tot topspecialisten in hun vakgebied die samen met u het probleemgebied verder onderzoeken.

Wat levert het op?

Een goed inzicht in het feitelijke probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook kunt u sparren met onze topspecialisten om daardoor meer inzicht in het domein te krijgen. Kleinschalige, onafhankelijke adviesopdrachten verzorgen wij ook graag voor u.