Security & Privacy

De digitalisering van onze samenleving biedt ons allen heel veel kansen, maar helaas ook de nodige bedreigingen. Digitale weerbaarheid is daarom een erg actueel en belangrijk onderwerp.

Security & Privacy

Security & Privacy wordt vaak in één adem genoemd, maar er zijn wel degelijk verschillen in deze vakgebieden.

Privacy wordt vaak opgelegd door compliance regels en organisatiebeleid en binnen dit domein draait het uiteindelijk om risico’s die impact hebben voor individuen, personen. Of, zoals de AVG het omschrijft, om ‘de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen’.

Bij Security (ook wel Cybersecurity genaamd) draait het ook om risico’s. Maar hier staat in plaats van de mogelijke impact voor individuen juist het beheersen van bedrijfsrisico’s centraal. Hiervoor worden zowel menselijke- als technische oplossingen ontwikkeld. Met als doel optimale informatiebeveiliging en daarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen.

Binnen het vakgebied Security & Privacy werkt De Staffing Groep met gekwalificeerde partners. Iedere partner heeft z’n eigen specialisten op het gebied van Security & Privacy. Bovendien bieden aan aantal daarvan ook diverse mogelijkheden op het gebied van opleiding, training en aanvullende cursussen.

GGI Veilig

Ook in ons vakgebied is het beveiligen van data van essentieel belang. Persoonsgegevens vormen immers een onlosmakelijk onderdeel van onze data. De Staffing Groep gebruikt daarom de internationale norm ISO 27001 als kapstok voor de inrichting van de AVG. Hiermee gaan we in onze informatiebeveiliging duidelijk een stap verder dan de wettelijk vastgestelde kaders en zijn we onderscheidend binnen onze sector.

Deze expertise zetten we onder meer in bij de Nederlandse gemeenten (VNG). Voor het project ‘GGI Veilig’ is een speciaal consortium van samenwerkingspartners geformeerd om altijd te kunnen beschikken over de juiste kennis, ervaring en specialismen:

Met Den Ouden Informatiebeveiliging en een aantal van bovenstaande partners organiseerden we bijvoorbeeld de webinar ‘#Digitaalweerbaar: privacy en security binnen de overheid’. Ook een mooi voorbeeld van hoe we dit project concreet invulling geven is onderstaande video van Navaio IT Security over het onderwerp ‘Managed Detection & Response’.


Accountteam

Omdat digitale weerbaarheid uitgegroeid is tot een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering voor nagenoeg alle organisaties hebben we een speciaal accountteam samengesteld op het gebied van Security & Privacy.

Heeft u nog vragen stel deze dan aan Martin Westerhof via onderstaand reactieformulier.

Martin Westerhof.jpg Neem contact op met Martin Westerhof
Add Customer