Security & Privacy

De digitalisering van onze samenleving biedt ons allen heel veel kansen, maar helaas ook de nodige bedreigingen. Digitale weerbaarheid is daarom een erg actueel en belangrijk onderwerp.

Security & Privacy

Security & Privacy wordt vaak in één adem genoemd, maar er zijn wel degelijk verschillen in deze vakgebieden.

Privacy wordt vaak opgelegd door compliance regels en organisatiebeleid en binnen dit domein draait het uiteindelijk om risico’s die impact hebben voor individuen, personen. Of, zoals de AVG het omschrijft, om ‘de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen’.

Bij Security (ook wel Cybersecurity genaamd) draait het ook om risico’s. Maar hier staat in plaats van de mogelijke impact voor individuen juist het beheersen van bedrijfsrisico’s centraal. Hiervoor worden zowel menselijke- als technische oplossingen ontwikkeld. Met als doel optimale informatiebeveiliging en daarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen.

Binnen het vakgebied Security & Privacy werkt De Staffing Groep met gekwalificeerde partners. Iedere partner heeft z’n eigen specialisten op het gebied van Security & Privacy. Bovendien bieden aan aantal daarvan ook diverse mogelijkheden op het gebied van opleiding, training en aanvullende cursussen.

GGI Veilig

Ook in ons vakgebied is het beveiligen van data van essentieel belang. Persoonsgegevens vormen immers een onlosmakelijk onderdeel van onze data. De Staffing Groep gebruikt daarom de internationale norm ISO 27001 als kapstok voor de inrichting van de AVG. Hiermee gaan we in onze informatiebeveiliging duidelijk een stap verder dan de wettelijk vastgestelde kaders en zijn we onderscheidend binnen onze sector.

We zijn erg blij deze expertise in te mogen zetten voor de Nederlandse gemeenten. Voor het project ‘GGI Veilig’ is een speciaal consortium geformeerd om altijd te kunnen beschikken over de juiste expertise en specialismen.

Samen met Den Ouden Informatiebeveiliging organiseerden we met een aantal van bovenstaande partners op 24 november 2020 de webinar ‘#Digitaalweerbaar: privacy en security binnen de overheid’. Kijk hier voor een korte terugblik van de webinar of neem contact op met ons accountteam voor de gehele opname van dit webinar.

 

Accountteam

Omdat digitale weerbaarheid uitgegroeid is tot een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering voor nagenoeg alle organisaties hebben we een speciaal accountteam samengesteld op het gebied van Security & Privacy. De betrokken disciplines binnen onze organisatie zijn daarin vertegenwoordigd, onderstaand van links naar rechts:

Lotte Kriesch (Lead Recruitment), 06-24271440;
Gitte van Polanen Petel (Client Management ), 06-52068743;
Peter Verhey (
Vakspecialist Information Security), 06-51947565.

Heeft u nog vragen stel deze dan aan Gitte van Polanen Petel via onderstaand reactieformulier of bel haar direct: 06-52068743.

Gitte.jpg Neem contact op met Gitte van Polanen Petel
Add Customer