VNG GGI Veilig

De digitalisering van onze samenleving biedt ons allen heel veel kansen, maar helaas ook de nodige bedreigingen. Digitale weerbaarheid is daarom een erg actueel en belangrijk onderwerp. We berichtten hier al eerder over op onze site naar aanleiding van een oproep van de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Ook in ons vakgebied is het beveiligen van data van essentieel belang. Persoonsgegevens vormen immers een onlosmakelijk onderdeel van onze data. De Staffing Groep gebruikt daarom de internationale norm ISO 27001 als kapstok voor de inrichting van de AVG. Hiermee gaan we in onze informatiebeveiliging duidelijk een stap verder dan de wettelijk vastgestelde kaders en zijn we onderscheidend binnen onze sector.

We zijn erg blij deze expertise in te mogen zetten voor de Nederlandse gemeenten. Neem daarvoor direct contact op met met ons Accountteam, van links naar rechts:

Tamara Verbruggen (Lead Recruitment), 06-83142647;
Gitte van Polanen Petel (Client Management ), 06-52068743;
Peter Verhey (
Vakspecialist Information Security), 06-51947565.

Ons Accountteam werkt momenteel nauw samen met onderstaande partners. Gezamenlijk hebben we een consortium geformeerd om zo altijd te kunnen voorzien in de juiste, beschikbare specialisten. Iedere partner heeft zo zijn of haar eigen specialisten op het gebied van Security & Privacy met daarnaast diverse mogelijkheden voor opleiding, training en aanvullende cursussen.


Heeft u nog vragen stel deze dan aan Gitte van Polanen Petel via onderstaand reactieformulier of bel haar direct: 06-52068743.

Gitte.jpg Neem contact op met Gitte van Polanen Petel
Add Customer