Onze visie en missie

Mission Statement

To provide our clients with the best professionals and professionals with the best clients.

Visie 

Een dynamische wereld vraagt om dynamische organisaties en een dynamische aanpak.
Steeds meer bedrijven maken structureel gebruik van een flexibele schil. Organisatiegrenzen vervagen en al naar gelang de behoefte wordt samengewerkt met andere organisaties, specialistische leveranciers en ervaren, onafhankelijke professionals.

Missie

Op de voor onze klanten meest effectieve en efficiënte manier vinden, verbinden en faciliteren van de beste professionals en professionals helpen aan uitdagende opdrachten bij aansprekende klanten.
Klanten willen bij ons kopen. Leveranciers willen aan ons leveren. Professionals willen via ons werken. Medewerkers willen bij ons werken.

De uitdaging

Altijd toegang hebben tot de juiste competenties en capaciteit aan talent, gekoppeld aan de juiste prestaties en waardecreatie wordt een steeds grotere uitdaging. Want hoe kunt u in de waan van de dag toch een effectieve langetermijnstrategie ontwikkelen en bewaken? Hoe krijgt en behoudt u toegang tot juiste talent en skills? Hoe managet u een workforce waarin talent steeds vaker, sneller, diverser en onregelmatiger door je organisatie stroomt en risico's en kosten toenemen? Hoe kunt u de business optimaal bedienen door juiste skills, kennis, mobiliteit en performance te borgen? Hoe kunt u digitale innovatie inzetten om processen te optimaliseren en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren?

De oplossing

Organisaties kunnen als het aankomt op het aantrekken van het juiste talent niet meer vertrouwen op een operationele aanpak, gedreven door de waan van de dag en op basis van onderbuikgevoel. Waarbij talent wordt aangetrokken en beheerd op basis van ad-hoc behoeften en ervaringen uit het verleden. Ze krijgen te maken met nieuwe dimensies als waardecreatie, innovatie, samenwerking, zelfsturing, maatschappelijke waarden en employee engagement. Die vereisen een aanpak die strategisch, voorspelbaar, proactief en continu is. Wij onderscheiden 6 stappen die organisaties hierin dienen te nemen:

  1. De behoefte aan talent en skills in kaart te brengen op basis van strategische doelstellingen en mogelijke toekomstscenario's.

  2. Een workforcestrategie ontwikkelen om het juiste talent aan te trekken, te benutten, te behouden en te ontwikkelen, op basis van de voorspelde behoefte.

  3. De doelgroep aan talent analyseren en proactief aantrekken op basis van competenties, drijfveren en persoonlijkheid.

  4. Een uniform proces inrichten voor het aantrekken en inzetten van zowel vast als tijdelijk talent.

  5. Talent ontwikkelen en optimaal benutten door competentie-ontwikkeling, kennis management en performance-management in te richten.

  6. Continu evalueren en bijsturen van de werkwijze, op basis van data die beschikbaar is rondom de workforce en het HR en/of Inkoopproces.

De urgentie

Er is voor bedrijven geen weg meer terug. Alleen een goede strategie voor hun workforce, de continue toegang tot de juiste talenten en het sturen op prestaties van die talenten zal ze in staat stellen om de innovatiekracht, waardecreatie en winstmaximalisatie te realiseren die zo essentieel is om concurrerend te zijn.

Onze focus

De Staffing Groep adviseert, faciliteert, ondersteunt en ontlast organisaties in het behalen van hun doelstellingen en het pareren van uitdagingen. Dit vergt meer dan alleen het on-demand bijeenbrengen van vraag en aanbod op individueel niveau. Het vergt vooral een strategische en proactieve aanpak die van de flexibele schil een dynamische spil maakt, zoals wij dat noemen. Die niet alleen gaat over individuele talenten, maar net zo goed over het collectief laten renderen van talent, ongeacht de contractvorm waarin ze werken. Die niet alleen gaat over bewezen ervaring uit het verleden, maar net zo goed over competenties, drijfveren, persoonlijkheid, expertise en kennis die organisaties op HR-, Inkoop- en businessniveau topprestaties en veranderkracht oplevert naar de toekomst toe, risicovrij en tegen minimale kosten. Dát noemen wij Staffing!

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij drie businessunits ingericht, die klantgroepen met overeenkomende specifieke eisen en verwachtingen bedienen. De focusgebieden van de units zijn geïnspireerd op het Human Resources Maturity Model van Bersin (2010) en concentreren kennis en diensten naar behoeften op Inkoop, HR en Businessniveau. Hiermee wordt de kwaliteit van onze dienstverlening zo effectief mogelijk geborgd.

Risk & Compliance Services

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om altijd de regie te behouden over uw externe inhuur, risicovrij en tegen beheersbare kosten? Lees meer over Risk & Compliance Services

Staffing Services

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om altijd toegang en beschikking te hebben over de juiste skills, kennis en drijfveren in uw workforce? Lees meer over Staffing Services

Expert Solutions

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om specifieke core-businessvraagstukken op te lossen? Lees meer over Expert Solutions