Hoe zien freelancers de aantrekkende economie?

Elke maand kunt u verhalen lezen van mensen die vinden dat de manier hoe we in Nederland omgaan met zelfstandig ondernemers niet goed is en dat het aangepast moet worden. Dat zelfstandigen teveel gebruik maken van belastingvoordelen of juist te weinig financiële buffers aanhouden. Zelfstandigen komen zelf nog het minst aan het woord. Ook wij hebben een mening, maar graag laten we ons informeren. Daarom hebben we dit jaar een testpanel opgericht, waarin freelancers geregeld vragen voorgelegd krijgen. Wilt u ook deel uitmaken van dit testpanel, meld dan op deze pagina aan.

Resultaten Testpanel over aantrekkende economie

Vraag 1: Ziet u een stijging van de tarieven door krapte op de markt?

 

Grafiek stijging tarieven

Specifieke skills en specialismen worden wel snel duurder, maar de tarieven blijven voor de meeste mensen gelijk. Velen zien wel een kentering in het denken van organisaties over tarieven maar de organisaties zijn gewend geraakt aan de lage tarieven van de laatste jaren. Ook werd opgemerkt dat grote leveranciers schoolverlaters op de markt ‘dumpen’. Het gebrek aan ervaring van die groep moet worden opgevangen door seniors die niet zozeer in uurtarief omhoog gaan, maar wel veel meer uren maken.

 

Vraag 2: Neemt de toegevoegde waarde van een intermediair in de huidige markt toe?

De wet DBA wordt regelmatig aangehaald als een reden dat de toegevoegde waarde van een intermediair toeneemt. Daar staat tegenover dat doordat er meer opdrachten zijn deze vaker via het eigen netwerk van een ZZP-er verkregen worden waardoor de waarde van een intermediair juist afneemt. Een intermediair die pro-actief gekwalificeerde zelfstandigen aan zich weet te binden en ze weet in te zetten op het toenemend aantal aanvragen neemt in waarde toe. Veel intermediairs zijn, volgens het testpanel, echter gewend geraakt aan het wachten op reacties in plaats van zelf actief te zoeken, en dat gaat de intermediair nu opbreken. Essentieel is dat recruiters zich gaan specialiseren om een gesprekspartner te zijn voor de veelgevraagde de professionals en hen te benaderen voor precies de juiste opdracht.