MVO: van buzzword naar resultaat

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds meer gewoongoed. Als klant, werknemer of burger verwacht je tegenwoordig gewoon dat bedrijven duurzaam handelen. Sinds kort is De Staffing Groep een van de eerste bedrijven in Nederland die MVO prestatieladder 4 gecertificeerd zijn. Daar zijn we enorm trots op uiteraard! Maar wat is dat eigenlijk, een MVO prestatieladder en wat heeft u er als opdrachtgever aan?

Opkomen voor belangen van stakeholders

MVO is een modewoord waar iedereen de mond van vol heeft. Het betekent dat je als bedrijf aantoonbaar verantwoording neemt voor de effecten die je hebt op het gebied van de 3 pijlers People (mens en maatschappij), Planet (milieu) en Profit (eerlijk zaken doen). Het is een verplichting die je aangaat voor iedereen die belang heeft bij het succes van je bedrijf: klanten, leveranciers, medewerkers, investeerders, maar ook de maatschappij in zijn geheel.

Voor klanten van de Staffing Groep zijn bijvoorbeeld eerlijke kosten en wettelijke conformiteit bij de inhuur van interim professionals belangrijk. Onze medewerkers vinden het belangrijk dat hun salaris marktconform is en dat de arbeidsomstandigheden waarin zij werken gezond zijn. Onze aandeelhouder vindt uiteraard het rendement op zijn investeringen belangrijk, terwijl de maatschappij naar ons kantoor kijkt en zich wellicht druk maakt over de vervuiling die wij mogelijk veroorzaken.

MVO houdt in je dat de effecten die je als bedrijf hebt op de belangen van je stakeholders minimaliseert als ze slecht zijn en maximaliseert als ze goed zijn.

Bezig met de dag van morgen

Waarom is MVO eigenlijk belangrijk? Magazine Forbes heeft ooit 6 mooie redenen gegeven:

  1. Het laat zien dat je bezig bent met de dag van morgen. Niet alleen ben je gericht op de financiële resultaten van komend kwartaal, maar net zo goed op de financiële, sociale, maatschappelijke en duurzame effecten over de 10 jaar.
  2. Het helpt je om klanten meer te betrekken bij je organisatie, omdat je verantwoording aflegt en in gesprek gaat met je stakeholders.
  3. Je brengt een boodschap die echt zin geeft en laat zien dat je eerlijk handelt.
  4. Innovatie kan tegenwoordig niet meer gedijen zonder aandacht te besteden aan duurzaamheid en milieuverantwoord handelen. Nog een pluspunt dus.
  5. Het is goed voor je onderscheidend vermogen in de markt en imago.
  6. Kostenefficiëntie is ook geen onbelangrijke reden. Want of je nu minder printers nodig hebt, minder verpakkingsmaterialen, minder energie verbruikt of minder CO2 uitstoot: het bespaart je kosten.

Uiteindelijk zorgt MVO voor meer aantrekkingskracht, betrokkenheid en draagvlak bij klanten, medewerkers en partners, omdat je aantoonbaar bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Meten is weten

Hoe maak je MVO nu concreet? De MVO Prestatieladder is opgebouwd uit een managementsysteem en certificatienorm die het duurzaam handelen van een bedrijf concreet en objectief inzichtelijk maakt. Het wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is sinds 2015 ook internationaal erkend. Het meet de MVO bijdrage van de bedrijf op basis van referenties, benchmarks en het nakomen van afspraken die in een convenant zijn vastgelegd. Dit alles geeft een objectieve beoordeling van het bedrijf, inclusief een externe toets door een certificerende instelling.

De Prestatieladder kent verschillende niveaus. Samengevat: Niveau 1 en 2 zijn opstapniveau’s, op niveau 3 dien je succesvol werkende practices te overleggen (‘Defined’), op niveau 4 practices die goed aantoonbaar worden gemanaged en op niveau 5 practices die aantoonbaar worden verbeterd.

Concreet: wat doet De Staffing Groep?

Nu we duidelijk hebben wat MVO is, waarom het belangrijk is en hoe je het concreet kunt meten volgen hier wat voorbeelden van activiteiten die De Staffing Groep in samenspraak met haar stakeholders uitvoert.

People: fit voor de toekomst

Allereerst zetten we ons in om professionals ‘fit’ te houden voor de toekomst. We helpen ze in de ontwikkeling van hun competenties, zodat ze duurzaam kunnen anticiperen op verandering in hun werkomgeving. Hiertoe werken we onder andere met het European e-Competence Framework (e-CF) en hebben we een NOBCO gecertificeerde coach die professionals ondersteunt en begeleidt in hun ontwikkeling.

Fit zijn gaat niet alleen over duurzame inzetbaarheid, maar ook over gezond werken. We bieden professionals sinds kort een gezonde en groene werkplek: Het DynaHouse. Hier kunnen professionals werken, sparren, (co-) creëren, kennisdelen of gewoon gezellig netwerken. Het DynaHouse is ingericht met duurzaam materiaal, louter biologisch eten en drinken en ergonomisch verantwoorde werkplekken die de gezondheid bevorderen (fietsbureaus, Swopper, etc.). Kom eens kijken zou ik zeggen!

Dynahouse
foto: Dynahouse

Fitheid gaat wat ons betreft ook over het creëren van een geaccepteerde maatschappelijke positie van de Zelfstandige Professional: de Opdrachtnemer. Flexibilisering van arbeid is namelijk een vereiste voor het duurzaam fit houden van de Nederlandse economie. Hierin zijn we een voortrekker in Nederland. We lobbyen al jaren in Den Haag met politieke kopstukken, zoals Staatsecretaris Wiebes, die verantwoordelijk is voor alle wetgeving rondom ZZP’ers.

Jeugd heeft de toekomst

Op het gebied van ontwikkelingshulp zetten we ons samen met Digital Education Africa Network (DEAN) in voor een verbeterd toekomstperspectief van kinderen in Oost-Afrika. Dit gebeurt door opleiding van docenten en het beschikbaar maken van (digitaal) onderwijsmateriaal. Vanaf de start van de samenwerking in 2006 detacheren we gemiddeld drie consultants per jaar naar Oost-Afrika om daar hun ervaring en kennis te delen. En dat levert mooie resultaten op.

Duurzaam inzetbare professionals die vrij zijn om zelf te bepalen waar en hoe ze willen werken, dat is wat we willen bijdragen aan de maatschappij. Of dat nu in Nederland, Afrika of elders ter wereld is.

Planet: CO2, weg ermee

Al jaren spannen we ons concreet in voor de reductie van CO2 uitstoot. We meten onze uitstoot sinds 2011 en dat leidt tot nog toe ieder jaar tot aantoonbare vermindering. Sinds 2014 voeren we de meting uit volgens de CO2 Prestatieladder, waarvoor we ook gecertificeerd zijn op niveau 3. Daarnaast zijn we ook actief lid van de U15, een netwerk van werkgevers voor duurzame mobiliteit in Midden-Nederland. De CO2 footprint is een handig hulpmiddel die ons en al onze stakeholders inzicht geeft in de verlaging van onze CO2 uitstoot.
De zonnepanelen op de daken van onze panden leveren bijvoorbeeld inmiddels 95% van onze elektriciteitsbehoefte.

Binnenkort lanceren we een CO2 mini-footprint. Hiermee kan een professional in zijn CV inzicht geven in zijn of haar persoonlijke inspanningen om CO2 uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld doordat zij of hij met het openbaar vervoer naar het werk gaat.

Profit: eerlijke keten

Eerlijk zaken doen, ook dat is een MVO maatstaf waaraan we voldoen. We nemen aantoonbaar verantwoordelijkheid voor de gehele keten van inhuur en minimaliseren zo risico’s voor onze klanten. Eén van onze speerpunten is dat we geen facturen van opdrachtgevers verpanden (uitbesteden) aan derde partijen. Verpanding kan voor opdrachtgevers en opdrachtnemers risico’s opleveren wanneer deze derde partij zijn financiële verantwoordelijkheden niet nakomt. Wij zorgen gewoon voor een gezonde financiële positie met voldoende liquide middelen om facturen gedurende de betalingstermijn van onze klanten te kunnen voorfinancieren.

Een ander speerpunt is dat wij onze leveranciers meten. Niet alleen wij, maar ook zij dienen zich te houden aan de MVO regels van eerlijk zakendoen en gezonde arbeidsomstandigheden. Anders gaan we geen samenwerking aan.

Eerlijk, bewust en verantwoordelijk

Met de MVO prestatieladder 4 certificering komen we nog dichter bij ons doel om dé eerlijke, bewuste en verantwoordelijke partner zijn voor onze stakeholders. Samen met onze certificering ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), NEN 4400-1 (dé norm voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen) en de hoogste D&B Rating (financiële solvabiliteit) blijven we ons inzetten voor blijvende gezondheid en veiligheid van onze stakeholders! Eind dit jaar hopen we daarbij ons volgende doel te bereiken.

Wat dat is?

…..Stay tuned!