Nieuws

Vooraankondiging MVO event op 1 februari 2018

Donderdag 14 dec 2017

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat over ondernemen! Maar hoe weet u als organisatie of ondernemer nu of u maatschappelijk verantwoord bezig bent?​ Doel van dit event is u te voorzien van alle (achtergrond) informatie en kennisdeling rond dit thema. Lees meer over het event.

Blockchain Technical Training

Donderdag 14 december 2017

IT-Staffing is overtuigd van de toekomst van blockchain en smart contracts maar stelt ook vast dat gedegen technisch-inhoudelijke kennis nog veelal ontbreekt. Zeker met het oog op de benodigde kennis en capaciteit voor toekomstige projecten. Daarom werkt IT-Staffing samen met de blockchain specialisten van Dapp.design en de lesstof van B9Labs bij deze Blockchain developer course. Lees hier meer over de training en meld u aan!

IT-Staffing wint aanbesteding De Belastingdienst

Donderdag 23 november 2017

De Belastingdienst heeft IT-Staffing wederom geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT professionals. Meer informatie leest u hier.

Onderzoek: Zzp’er werkt 8 procent onder gewenst uurtarief

Dinsdag 31 oktober 2017

Het uurtarief dat zzp’ers hanteren ligt 8 procent lager dan hun gewenste uurtarief. Bijna de helft van de zzp’ers (44%) geeft aan een te laag tarief te moeten rekenen om de concurrentie de baas te kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.197 zzp’ers in samenwerking met IT-Staffing. Lees meer over het onderzoek bij ZZP-Barometer.

Rutte III en de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Vrijdag 27 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 heeft Rutte III de nieuwe regelgeving rondom het werken met Zelfstandig Professionals aangekondigd. Wat zijn de consequenties van het nieuwe Regeerakkoord bij de inzet van tijdelijke arbeid? Lees hier hoe de uitgangspunten omschreven zijn in het regeerakkoord en wat dit werkelijk betekent bij het inhuren van externe professionals.

TU Delft selecteert De Staffing Groep als broker

vrijdag 22 september 2017

De TU Delft heeft in een recente aanbesteding De Staffing Groep geselecteerd als enige broker voor al haar organisatieonderdelen. De Staffing Groep zal de volledige administratieve, contractuele en financiële afhandeling verzorgen met betrekking tot het doorlenen van in te zetten professionals. Meer informatie leest u hier.

Wat merken freelancers van de aantrekkende economie?

Donderdag 5 oktober 2017

Dit jaar is De Staffing Groep gestart om zich op regelmatige basis te laten informeren door freelancers. Deze maand hebben we gevraagd naar hoe freelancers de aantrekkende economie ervaren in hun tarief en of een intermediair nu waardevoller wordt of juist niet. De resultaten kunt u hier lezen.

IT-Staffing wint aanbesteding CJIB

Vrijdag 22 september 2017

Het CJIB heeft IT-Staffing geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT professionals. De andere leveranciers zijn Atos Nederland, Seven Stars (in combinatie met Brunel en Get There), Ordina, Sogeti en CGI. De geraamde totale van de opdracht bedraagt 32.000.000 euro en kent een looptijd van vier jaar. Meer informatie leest u hier.

Seminar voor startende freelancers op 7 oktober

donderdag 14 september 2017

Op zaterdag 7 oktober organiseert De Staffing Groep wederom een ochtend die is gericht op kandidaten die net zijn gestart of gaan starten als Freelancer en graag leren van de praktijk. Voor deze ochtend hebben we freelancer Robby Coelho uitgenodigd die na een aantal jaren ZP-bestaan voor zichzelf de balans opmaakt in een pakkende presentatie. Meer informatie en de mogelijkheid om u gratis aan te melden vindt u hier. 

MVO van buzzword naar resultaat

donderdag 31 augustus 2017

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds meer gewoongoed. Als klant, werknemer of burger verwacht je tegenwoordig gewoon dat bedrijven duurzaam handelen. Sinds kort is De Staffing Groep een van de eerste bedrijven in Nederland die MVO prestatieladder 4 gecertificeerd zijn. Daar zijn we enorm trots op uiteraard! Maar wat is dat eigenlijk, een MVO prestatieladder en wat heeft u er als opdrachtgever aan? Lees hier wat dit betekent.

Gewenste rechtsvorm ZZP-ers wringt met de praktijk

Dinsdag 25 juli 2017

Bijna de helft van de zzp’ers (49%) vindt dat er een nieuwe rechtsvorm moet komen voor de zzp’er. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.197 zzp’ers. “Een nieuwe rechtsvorm ‘Zelfstandig Opdrachtnemer’ is de best denkbare oplossing voor vraagstukken rond de inzet van zzp’ers. Een oplossing met respect voor het arbeidsrecht en niet concurrerend met welke werknemer dan ook,” aldus Wessel Sr. van Alphen van De Staffing Groep. Lees meer over het onderzoek en bekijk de infographic op ZZPBarometer.

 

Eindelijk een opdrachten-alert voor De Staffing Groep, en de rest van de site is ook nieuw!

Woensdag 21 juni 2017

Veel freelancers gaven in de loop der jaren terecht aan dat ze de site graag beter op hun mobiel zouden zien functioneren. Wij hebben de website vanaf dag 1 responsive ontworpen zodat de site op allerlei formaten schermen goed wordt weergegeven. Lees meer over de nieuwe website.

Wie komt echt op voor de zelfstandig opdrachtnemer?

Wessel van Alphen, dinsdag 31 januari 2017

De verkiezingsgekte is losgebarsten. Je zult zien dat in de komende maanden politici over elkaar heen struikelen om aan te geven hoe belangrijk de zzp’er is voor de Nederlandse economie en voor de dynamiek op de arbeidsmarkt. Wat moeten we toch zonder onze zzp’ers? Maar als het puntje bij paaltje komt wordt er een compromis gesloten waarbij de zzp’er slachtoffer is.
Wessel van Alphen.

Een Blog van De Staffing Groep oprichter Wessel van Alphen over hoe de zzp'er van subject tot object wordt in de politieke arena. Lees verder op de website van Blogit.

 

DUO selecteert IT-Staffing (onderdeel van De Staffing Groep) voor inhuur ICT Professionals

maandag 23 januari 2017

DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs, heeft in een recente aanbesteding IT-Staffing geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor de inhuur van IT-Professionals.
Lees meer...

 

Belastingdienst keurt modelovereenkomst Bovib goed

Arno Pronk, dinsdag 13 december 2016

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) positief beoordeeld. Dat is goed nieuws voor de leden van de Bovib, maar met name voor opdrachtgevers en zelfstandigen: zolang zij conform deze overeenkomst werken kunnen zij ‘veilig’ via een intermediair aan de slag en hoeven zij zich geen zorgen te maken over (na)-heffingen van de Belastingdienst.
Lees meer...