Onze stakeholders centraal

Onze medewerkers, professionals en opdrachtgevers. Daar doen we het voor. Zij vormen dan ook het belangrijkste vertrekpunt voor ons MVO-beleid.

Dat betekent concreet dat we in al ons handelen aandacht hebben voor de werkomgeving, gezondheid, veiligheid, ontwikkeling, werkplezier en betrokkenheid van de eigen medewerkers in vaste dienst en de pool van zelfstandige professionals. Voorbeelden daarvan zijn onder meer eerlijk handelen, een gezonde werkomgeving en het respecteren van alle relevante internationale verdragen c.q. wet- en regelgeving ten aanzien van werkomstandigheden. Maar meer concreet ook de mogelijkheid facturen gegarandeerd en zo nodig versneld uit te betalen.

Dit lijkt misschien allemaal redelijk vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet getuige alle doelstellingen, normen en certificaties die we in dit kader verworven hebben. Ga voor een compleet overzicht van onze inspanningen en prestaties naar ons MVO Jaarverslag.