Ons MVO Beleid

Werkomstandigheden en mensenrechten

Aandacht voor de werkomgeving, gezondheid, veiligheid, ontwikkeling, werkplezier en betrokkenheid van de eigen medewerkers in vaste dienst en de pool van zelfstandige professionals. Onder de noemer mensenrechten valt het respecteren van alle relevante internationale verdragen c.q. wet- en regelgeving en het uitbannen van alle onaanvaardbare werkomstandigheden binnen de scope van de eigen activiteiten en in de keten.

Transparantie en eerlijk zakendoen

Transparant en ethisch handelen, verantwoording afleggen aan onze stakeholders, eerlijke klantenmarketing en pro actieve communicatie.

Milieu-impact van eigen handelen

Het bewust omgaan met de milieu-impact van de eigen kantoorhuishouding (zoals met betrekking tot energieverbruik, materiaalverbruik, afvalstromen) en van het personenvervoer van de eigen medewerkers in vaste dienst en de pool van zelfstandige professionals.

Maatschappelijke betrokkenheid

Het steunen van of samenwerken met goede doelen en maatschappelijke organisaties, als ook het delen van kennis en om niet ter beschikking stellen van middelen.

In onze factsheet hebben wij een aantal doelen en ambities verder uitgewerkt.