MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een kernwaarde binnen ons beleid. Dat betekent niet alleen verantwoorde thee en koffie schenken. Of parkeerplaatsen van een elektrische laadpaal voorzien. Maar daadwerkelijk onderscheidend zijn met een MVO-certificering op het hoogste niveau 4.

Erg belangrijk voor ons als intermediair: het centraal stellen van onze stakeholders, zowel de professionals als de opdrachtgevers. Daarnaast, of eigenlijk in het verlengde daarvan, is ook de werkomgeving van groot belang. Bovendien hebben we oog voor wat er buiten Nieuwegein, zelfs buiten ons eigen Nederland gebeurt. En tot slot dragen we vanzelfsprekend ook ons spreekwoordelijke steentje bij aan CO2-reductie.

Meer weten? Klik hieronder door op de vier afzonderlijke onderdelen van ons MVO-beleid:

Onze business: de stakeholders centraal

Gezonde werkomgeving: DynaHouse

Omdat MVO meer is dan De Staffing Groep alleen: DEAN

CO2-bewustzijn met de prestatieladder

Bekijk al onze activiteiten in het MVO Jaarverslag en de speciale beleidsverklaring van De Staffing Groep.