Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Staffing Groep heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen als kernwaarde in haar beleid opgenomen. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in onze steun aan DEAN en onze cultuur maar ook door de manier hoe wij omgaan met alle regelgeving, werkomstandigheden en welzijn van onze Zelfstandige Professionals.

De Staffing Groep heeft zich als eerste detacheerder gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder niveau 4. Dit als onderdeel van het kwaliteit management systeem, waar ISO 9001:2015 al in was ondergebracht. De normen worden periodiek door Lloyd’s getoetst op effectiviteit.

De hoogste prioriteit van het kwaliteitssysteem is het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze stakeholders. Ten grondslag liggen onze eigen professionele eisen, binnen het vereiste kader van wet-en regelgeving. De omschreven processen dragen bij aan een continue proces van verbetering.
Concreet heeft De Staffing Groep haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen georganiseerd met vier zwaartepunten, waarbij het 3e zwaartepunt (Milieu-impact van eigen handelen) is ingericht volgens de methodiek van de CO2 Prestatieladder.

Wij vinden het zeer belangrijk dat ook onze relaties handelen vanuit de MVO gedachte.

De Staffing Groep wekt voor 95% haar eigen energie op met behulp van zonnepanelen. Daarmee beperken we onze CO2-uitstoot enorm én zorgen we voor de aanplant van nieuwe bomen. Om te zien precies hoeveel, klik je op onderstaande link:

Bekijk de actuele opwekking van onze zonnepanelen

Meer over de invulling van ons MVO beleid is te vinden in dit artikel.

 

Over DEAN - Digital Education Africa Network

De waarde van kennis staat centraal in de samenwerking die De Staffing Groep heeft met Digital Education Africa Network (DEAN). Gezamenlijk verbeteren we het toekomstperspectief van kinderen in Oost-Afrika door een verbetering van het onderwijs. Door opleiding van docenten, het beschikbaar maken van (digitaal) onderwijsmateriaal en het introduceren van digitale leermiddelen is sinds 2003 voor meer dan 450.000 kinderen een significant verschil gemaakt.

De Staffing Groep ondersteunt de projecten van DEAN met kennis en middelen. Kennis vanuit de eigen organisatie en kennis vanuit het netwerk van consultants dat De Staffing Groep vertegenwoordigd. Vanaf de start van de samenwerking in 2006 zijn er gemiddeld drie consultants per jaar naar Oost-Afrika gereisd om daar hun ervaring, kennis en kunde in te zetten ten behoeve van concrete projectresultaten. Door kennisoverdracht, coaching en praktische betrokkenheid zijn, samen met de lokale medewerkers van DEAN, de projecten inhoudelijk verbeterd, is de organisatie efficiënter geworden en hebben we meer kinderen met betere oplossingen kunnen bereiken.

De komende jaren blijft De Staffing Groep zich met DEAN inzetten voor beter onderwijs in Oost-Afrika. We doen dat door gezamenlijk kennisbijeenkomsten in ons DynaHouse te organiseren waar we experts uit ons netwerk vragen mee te denken over concrete vraagstukken waar DEAN tegenaan loopt. Daarnaast blijven we missies naar Oost-Afrika faciliteren om ter plaatse een bijdrage te leveren door kennis over te dragen en zullen we waar mogelijk ons netwerk inschakelen om een zo groot mogelijk effect te sorteren voor een nieuwe generatie in Oost-Afrika.

Geïnspireerd en wilt u weten hoe u kunt bijdragen? Neem contact op met Arjan Pronk van De Staffing Groep of Joost Dam directeur van DEAN.