Missie

Wij geloven dat het tijdelijk inzetten van toegewijde, deskundige en onafhankelijke professionals leidt tot nieuwe inzichten waarmee een impactvolle bijdrage wordt geleverd aan de innovatiekracht, productiviteit en daarmee het succes van onze klanten en professionals. Wij willen de behoefte van onze klanten optimaal verbinden aan de kennis en ervaring van de door ons geselecteerde en gekwalificeerde professionals. Wij binden, verbinden en faciliteren deze flexibele kennis, ervaring en talenten. Daarnaast leveren wij een fundamentele bijdrage aan het maatschappelijk verankeren van de positie van de zelfstandige professionals in onze samenleving.

 

Wij willen een toonaangevende onderneming zijn die op professionele wijze flexibele kennis, ervaring en talenten inzet. In Nederland zijn we leidend in het faciliteren van onafhankelijke professionals met bewezen, hoogwaardige kennis en ervaring. Dit doen we voor organisaties die net als wij geloven dat de inzet van flexibele, onafhankelijke kennis en ervaring een meerwaarde levert aan de innovatiekracht en de productiviteit van de organisatie. Wij werken daarom nauw samen met professionals die bewust kiezen voor deze onafhankelijke vorm van inzet van kennis, ervaring en talenten.