Klokkenluidersregeling

Integriteit is een kernwaarde voor De Staffing Groep. We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden gemeld kunnen worden.

Anders dan een klacht over het proces, is de klokkenluidersregeling bedoeld voor het melden van misstanden met een maatschappelijk belang.

Zowel medewerkers als onze externe stakeholders kunnen via hiermee​ misbruik of een onregelmatigheid van DSG melden. De regeling met bijbehorende meldingsprocedure is hier te vinden.