Awards en certificeringen

Vertrouwen is een onmisbare basis is voor een succesvolle samenwerking. Daarom doen wij er alles aan om risico’s uit te sluiten. Dat helpt, want een aantal gezaghebbende partijen hebben ons zeer positief beoordeeld op een aantal factoren. Hierdoor weet u zeker dat u aan ons een betrouwbare en stabiele partner heeft.

Dun & Bradstreet  

We laten onze financiële gezondheid jaarlijks berekenen door Dun & Bradstreet: een gespecialiseerde leverancier van zakelijke informatie. Op basis van onze uitstekende solvabiliteit hebben we D&B Rating 1 gekregen. Dit is de hoogste score voor financiële betrouwbaarheid en geeft een minimaal risico op faillissement aan.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Prestatieladder 4

Natuurlijk vinden we professionals matchen en omzet maken belangrijk. Maar nog mooier vinden we het als we daarbij rekening houden met de mensen en wereld om ons heen. De MVO Prestatieladder helpt ons om afspraken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te vertalen naar concrete acties. Deze afspraken gaan over transparantie en eerlijk zaken doen, arbeidsomstandigheden en mensenrechten, onze impact op het milieu en maatschappelijke betrokkenheid.

Wij gebruiken een door Lloyd’s Register gecertificeerd MVO Management Systeem: MVO Prestatieladder 4. Daarin staat dat onze stakeholders direct belang hebben bij onze dienstverlening en het voorkomen van een negatief effect daarvan. De prestatieladder is geïnspireerd door ISO 26000, AA1000 Stakeholders, Global Reporting Initiative (GRI) en ISO 9001.

ISO 9001:2015

Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen, en bewijzen dat we dat doen. Dit zijn de consequenties van ons kwaliteitsmanagementsysteem, dat door Lloyd’s Register tegen de ISO-norm 9001:2015 is gekwalificeerd. In dit systeem is dit vastgelegd:

  • Onze hoogste prioriteit heeft het voldoen aan de verwachtingen en eisen van onze klanten;
  • We werken op basis van onze eigen, professionele eisen binnen de geldende wet- en regelgeving;
  • De omschreven procedures dragen bij aan een continue proces van verbetering.

NEN-4400-1 certificering

We zijn een betrouwbare partner voor u als inlener of opdrachtgever. Dat bewijst het NEN-4400-1 certificaat dat we van de Stichting Normering Arbeid hebben ontvangen (zoek op KvK-nummer: 11020532). Dit certificaat bevestigt dat onze administratie en vastleggingen voldoen aan de norm voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Bovendien garanderen we u professionals te leveren die gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Deze norm beschermt u wanneer belastingen en sociale lasten niet worden betaald door een van onze professionals. U bent dan gevrijwaard voor de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Om hier gebruik van te maken, moet u 25% van het totale factuurbedrag overmaken naar onze g-rekening. Deze geblokkeerde rekening mogen wij alleen gebruiken voor het betalen van loonheffingen en de btw aan de belastingdienst.

Erkend Leerbedrijf - SBB

Wij vinden maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Niet voor niets is het een van de speerpunten van ons MVO-beleid. Een onderdeel daarvan is stageplaatsen bieden aan mbo-scholieren. Om dit op een verantwoorde manier te doen, zijn we door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, voorheen ECABO) betiteld als Erkend Leerbedrijf. Dit geeft de stagiair een aantal zekerheden:

  • We bieden werkzaamheden van goede kwaliteit;
  • We geven goede begeleiding;
  • We zorgen voor een veilige leeromgeving.

Staffing Award

In september 2015 ontvingen we de Staffing Award in de categorie Overheid. Aan de verkiezing deden 384 organisaties mee. Zzp’ers gaven ons een gemiddeld cijfer van 8,0; opdrachtgevers zelfs een 8,5. Deze cijfers komen uit de referenties van meer dan 16.000 zzp’ers en 4.800 opdrachtgevers. De belangrijkste criteria: transparantie, tarief en betalingstermijn.

Onze algemeen directeur, Wessel jr. van Alphen, zegt: "Wij proberen continue onze dienstverlening naar zowel klanten als zzp'ers te verbeteren en naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Deze award, op basis van beoordelingen van klanten en zzp'ers, is een enorme blijk van waardering voor de dagelijkse inspanningen van al mijn collega's. Daar ben ik enorm trots op.”