Antidiscriminatiebeleid

De bedrijfsvoering van De Staffing Groep (DSG) en haar werkmaatschappijen (KwiiK B.V. en People for Office B.V.) is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, handicap, medische gronden, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bekijk hier het complete overzicht van ons antidiscriminatiebeleid.
Anti discriminatie