Titel

Werkvoorbereider Netten E

Organisatie

De opdrachtgever is een regionale Nederlandse Netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. Ze is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten.

 

Let op!

 • Er kan gevraagd worden om een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor de kandidaten zelf
 • Een screening kan onderdeel van de procedure zijn
 • Tariefindexatie is niet toegestaan

Functie eisen

 • Gerichte motivatie verplicht ingaande op alle gestelde eisen
 • Onder een Cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4
 • Het Cv is voorzien van referenties (naam, functie en contactgegevens referent) of deze kunnen op aanvraag aangeleverd worden
 • Kandidaat dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift
 • Afgeronde Mbo-opleiding niveau 4, richting MS/LS
 • Ervaring en kennis van Elektrotechniek, MS/LS is een vereiste
 • Kennis van BEI is een pre
 • Ervaring met de genoemde werkzaamheden
 • Opleiding projectmatig werken of de bereidheid deze te volgen
 • Kennis van SAP en Office

Competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden; proactieve en positieve instelling
 • Procesdenker, kostenbewust en kwaliteitsgericht
 • Op eigen initiatief handelen
 • Richting geven en activiteiten coördineren
 • Technische vakkundigheid toepassen
 • Informatie analyseren en evalueren
 • Plannen
 • Projecten tot resultaten leiden
 • Kwaliteit bewaken en handhaven

Achtergrond opdracht

Achtergrond

Binnen de Business Unit Operations (OPS) (ca. 300 medewerkers) vindt primair de bedrijfsvoering van de E- en G-netten van Enduris, de W- netten en de functieherstelketen (storingsproces) plaats. OPS levert meer dan tientallen verschillende productmarktcombinaties voor meerdere professionele netbeheerders (DNWG, TenneT en Evides) en commerciële grootzakelijke/ industriële opdrachtgevers. Voor DNWG levert OPS daarnaast de HSE functie. Dit laatste zowel voor eigen netten en installaties (DNWG-assets) als dienstverlening IV/WV-schap voor derden.

 

Verantwoordelijkheden / werkzaamheden

De Werkvoorbereider Netten E is verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren en afhandelen van nieuwbouw-, onderhouds- en modificatieactiviteiten aan netwerken, installaties en apparatuur. Tevens draagt de Werkvoorbereider Netten E zorg voor het voorbereiden, coördineren en afhandelen van reguliere onderhoudsactiviteiten aan de netwerken en assets van onze opdrachtgever Enduris als van diverse commerciële klanten. De Werkvoorbereider Netten E is in staat anderen zo efficiënt en effectief mogelijk activiteiten te laten uitvoeren en draagt zorg voor effectieve uitvoering van hele ketenprojecten (Financieel, Planning en Ontwerp);

 

 • Zorgdragen voor de vakgerelateerde werkvoorbereiding, inclusief het financiële gedeelte via SAP (kostenbeheersing werk) gericht op nieuwbouw-, onderhouds- en modificatieactiviteiten
 • Opstellen van (middel)lange, korte of deelplanningen en budgetten van mensen en middelen ten aanzien van de te verrichten nieuwbouw, onderhouds- en modificatieactiviteiten en zorgdragen voor de evaluatie van projecten (nacalculaties)
 • Maken van prestatieafspraken met klanten, monitoren van de voortgang van gemaakte afspraken en indien nodig bijsturen
 • Voorbereiden en/of uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan netten, installaties en apparatuur
 • Zorgdragen voor correct voorraadbeheer en/of tijdige verwerving van benodigde materialen voor projecten. Ook het fysiek controleren van de levering van kritische materialen behoort tot de taken
 • Onderhouden van contacten met betrokken in- en externe partijen (o.a. andere divisies) bij een nieuwbouw-, onderhouds- of modificatieactiviteit
 • Maken van projectplannen en -planningen en zorgdragen voor adequate aansturing en bezetting van het projectteam
 • Opstellen van diverse periodieke rapportages omtrent onderhoudswerk en installatieperformance
 • Zorgdragen voor naleving van kwaliteitsbeleid, procedures en instructies tijdens voorbereiding en planning van activiteiten

Afdeling / team

De functie is gesitueerd binnen de afdeling Storing & Onderhoud (S&O) (ca. 200 medewerkers). De afdeling S&O draagt zorg voor het onderhoud, beheer en het storingsherstel in de aan haar toevertrouwde netten van diverse neteigenaren (Enduris en Evides) en commerciële opdrachtgevers. Tevens houdt S&O de storingswachtdienst in stand. De Werkvoorbereider Netten E/C maakt deel uit van het team Storingen & Onderhoud Nettendienst E en rapporteert hiërarchisch aan de teammanager S&O Netten E. De afdeling Storingen & Onderhoud Nettendienst E draagt zorg voor de voorbereiding, afhandeling en rapportage van de onderhoudswerkzaamheden aan de E-netten voor het gehele verzorgingsgebied van S&O. De afdeling vertaald de opdrachten van onze klanten naar werkorders voor de monteur, om vervolgens de data uit het veld weer te vertalen naar klantrapportages.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 29 oktober 2021, voor 13.00 uur je recente Cv + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid / geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig