Titel

VMWare-specialist

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als zelfstandig werkend VMWare Specialist. (Hieronder wordt verstaan, de werkzaamheden zelfstandig te kunnen uitvoeren zonder begeleiding)
  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van opzetten van vCenter en VSam clusters
  • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het op de juiste wijze documenteren van handelingen en processen van het inrichten en configureren,
  • Kandidaat heeft minimaal een HBO diploma
  • Kandidaat is VCP6 gecertificeerd


 Wensen:  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met VMWare ESXi7
  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring VMware op enterpriseniveau (cluster-omgeving verdeeld over 2 of meerdere datacenters).
  • Kandidaat heeft een HBO diploma in de richting IT/informatica of soortgelijke opleidingen.


 

Achtergrond opdracht

Binnen het team ben je primair verantwoordelijk voor de VMWare-omgeving. Er bestaat een basis VMWare-omgeving op basis van losstaande machines. De belangrijkste taak zal zijn om met nieuwe servers een VMWare vCenter & vSan Cluster te ontwerpen, bouwen, testen en in productie te nemen. Achtergrond opdracht:Om haar werk goed uit te voeren beschikt de BSB over een eigen IV&C sectie. Binnen deze sectie is een klein ICT-team (2/3 personen) die verantwoordelijk zijn voor de bouw, beheer en onderhoud van hun eigen ICT-systemen. Organisatorische context en cultuur:De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De Koninklijke Marechaussee is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.  Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) is belast met het uitvoeren van specialistische politietaken binnen het gehele takenpakket van de KMAR en indien nodig het verlenen van assistentie aan de diverse ketenpartners. De hoofdtaken van de BSB zijn het verrichten van beveiliging (vlucht, waarde, persoon), aanhouding en ondersteuning, observatie, het plaatsen van technische middelen en het verrichten van bijzondere opdrachten (geclassificeerd). De BSB kan deze taken ook expeditionair of onder verzwaarde omstandigheden uitvoeren. De sectie 6 (IV&C) heeft tot taak het beheer, onderhoud, uitgifte en inname, adviseren betreffende aanschaf, instrueren, etc. van alle bij de BSB in gebruik zijnde apparatuur, systemen en middelen. De beoogde werkzaamheden zullen binnen dit team worden uitgevoer Bijzonderheden / extra toelichting:Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tariefsindicatie: EUR 94,- Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 19 mei 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support