Titel

Toezichthouder WTB

Organisatie

Onze klant werkt met een uniek product: water. Samen met 1.800 collega’s zorgt ze voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge voeten. Ze werken aan unieke innovatieve projecten op het gebied van digitalisering, data en waterbeheer. Aandacht voor duurzaamheid zit in haar DNA.


Let op!

 • Nederlands Cv in WORD max. 7 pagina’s inclusief gerichte motivatie. Alle gevraagde eisen/wensen moeten terug te vinden zijn in het CV van de kandidaat.
 • Kandidaat dient 100% te matchen op de eisen en zoveel mogelijk op de wensen. Is dit niet het geval, dan kunnen wij helaas uw aanbieding niet meenemen

Achtergrond opdracht

Achtergrond

Bij deze opdrachtgever werk je met een uniek product: water. Samen met zo’n 2000 collega’s zorgt ze voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge voeten. Hiervoor staat een arsenaal aan techniek tot je beschikking: een stuk of twaalf rioolwaterzuiveringen, twee drinkwaterfabrieken, circa 900 gemalen, tientallen kilometers dijken die de polders drooghouden, 1600 kilometer watergangen. Je hebt twee miljoen klanten voor wie je de installaties die je inzet bouwt en in optimale conditie brengt.


De afdeling Projecten is volop bezig met het realiseren van projecten in de waterwereld. Denk aan de bouw en renovatie van waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties, gemalen, pompstations, dijkverbetering- en waterinrichtingsplannen in het verzorgingsgebied van de opdrachtgever. Maar ook het bijdragen aan de nieuwe uitdagingen, zoals de energietransitie, terugwinning van grondstoffen, duurzaamheid, circulair bouwen enz., vormt deel van de werkzaamheden van de afdeling Projecten.


Werkzaamheden

Als Toezichthouder WTB werk je aan maatschappelijk belangrijke projecten. Je levert vooral een bijdrage aan “schoon water” en “droge voeten”. Je vertegenwoordigt de discipline binnen de multidisciplinaire projectteams tijdens de uitvoering. Hierbij geef je invulling, in afstemming met de betreffende directievoerder en werktuigbouwkundige engineer binnen het team, aan de realisatie van deze projecten.


Je bewaakt en toetst het veilig werken van de aannemer, je toetst of de aannemer zich houdt aan de afspraken zoals vastgelegd in het bestek voor het werken aan de installatie en natuurlijk of het resultaat van het werk voldoet aan de eisen in het bestek. Hierbij werk je samen met de toezichthouders van de andere disciplines binnen de afdeling, met name civiele techniek/bouwkunde en elektrotechniek.


Je signaleert meer- en minderwerken en overige afwijkingen en je rapporteert aan de directievoerder. Waar nodig verzorg je de werkvergunning. En je draagt bij aan de overdracht van het projectresultaat aan de interne opdrachtgever, inclusief alle vereiste documentatie. Hierbij communiceer je voornamelijk met de betreffende directievoerder. 


Afdeling / Team

Het team Werktuigbouw/Procestechniek binnen de afdeling Projecten bestaat uit 14 enthousiaste collega’s. Dit team is één van zeven vakteams die samen met ongeveer 125 collega’s de afdeling Projecten vormen. De omzet bedraagt rond de 80 miljoen euro per jaar.

Functie eisen

 • Een MBO(+) opleiding in werktuigbouwkunde
 • Minimaal 2 jaar ervaring met genoemde werkzaamheden voor nieuwbouw, renovaties en (groot) onderhoud van riool- en/of drinkwaterzuiveringen en/of polder- en rioolgemalen.
 • Ervaring met UAV 2012
 • Je hebt ervaring in multidisciplinaire projectteams
 • Een rijbewijs B en VCA-vol
 • De kandidaat dient te beschikken over de volgende competenties; Samenwerken: Werkt actief aan het versterken van het groepsgevoel door regelmatig kennis of ideeën te delen met collega's, Besluitvaardig: Betrekt anderen bij besluitvorming, vraagt terugkoppeling en streeft naar draagvlak voor te nemen beslissingen, Resultaatgericht: Spreekt anderen aan op hun bijdragen; buigt activiteiten die niet bijdragen aan het resultaat om of stopt deze en is proactief, Interactief met de omgeving: Speelt proactief in op ontwikkelingen uit de omgeving, die van invloed kunnen zijn op de organisatie, Probleemoplossend: Reageert op een goede manier op mogelijke knelpunten en reageert snel en doeltreffend bij problemen en/of onverwachte gebeurtenissen, Kostenbewust: Heeft inzicht in de financiële consequenties van maatregelen, plannen en actief van het team of project. Deze competenties worden getest in een gesprek

Wensen

 • Uw kandidaat is bij u in dienst als werknemer, staat open voor een vast dienstverband, is na 1 jaar kosteloos over te nemen
 • Je hebt meer dan 2 jaar ervaring als Toezichthouder WTB op het gebied van riool- en/of drinkwaterzuiveringen 
 • Je hebt meer dan 2 jaar ervaring als Toezichthouder WTB op het gebied van polder- en rioolgemalen
 • Ervaring met UAV-GC, RAW en systeemgerichte contract beheersing

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons uiterlijk 25 januari 2021, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig