Titel

Tester Java

Organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn

Achtergrond opdracht

Medewerker van het Agile/SCRUM-team van de services THI en HOB, met als specialiteit testen, maar multi disciplinair inzetbaar indien nodig of gewenst. THI/HOB is een klein team, dat voor de uitdaging staat een gegevensverwerkend en -transformerende service, plus bijbehorende service met invoerschermen, die het werk van bestaande schermen in andere services overnemen, te ontwikkelen en te onderhouden. Als medewerker van het team is brede kennis van fabrieksmatige en kantoormatige, zaaksgewijze verwerking een absolute noodzaak. Ook de wil om niet alleen met testen bezig te zijn, maar de andere teamleden in ontwerp en test te ondersteunen, moet aanwezig zijn. In 2019 moeten alle huidige ETM middelen middels THI en HOB opnieuw aangesloten worden.Van deze medewerker wordt verwacht dat hij brede kennis heeft van risicogebaseerd testen. Hij moet het vermogen hebben de testen van het team, inclusief raakvlak- en ketentesten, zo in te richten, dat er zoveel mogelijk kwaliteit gewaarborgd wordt.Ervaring met het automatiseren van testen in een JAVA omgeving is een grote pré. Het ultieme doel is de THI/HOB testen op korte termijn volledig te automatiseren.

Achtergrond opdracht*
THI en HOB zijn gecreëerd om het gegevenstransport van Heffen naar Innen te standaardiseren (poortfunctie). Deze services zijn in staat om op basis van een vastgelegde aanlevervorm (aansluitvoorwaarden) gegevens af te leveren aan elk gewenst systeem binnen Inning. Hiermee is een ontkoppeling gerealiseerd van het aanleverende systeem met het verwerkende systeem, waardoor wizigingen in de procesketen weinig tot geen impact hebben.

Functie eisen

  • Minimaal 5 jaar Risicobased testen in een Java omgeving
  • Minimaal 3 jaar Ervaring in Agile/SCRUM werken
  • Kennis van Test Management
  • Kennis van Testorganisatie en –uitvoering
  • Opleiding / Certificaat: Testen Professional; TMap NEXT Advanced; ISTQB Advanced en TMap NEXT Foundation

Competenties:

  • Samenwerken binnen het team en met raakvlakken
  • Vermogen om de benodigde testen in te richten en te automatiseren
  • Goed kunnen functioneren in hectische en veranderende omgeving

Kennis:

  • Testautomatisering in een JAVA omgeving
  • Jira, Confluence

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management