Titel

Tester

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken.

De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving.

De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.

Achtergrond opdracht

In het project AMRI wordt door RVO en ICT leveranciers een nieuw ICT systeem ontwikkeld ter ondersteuning van krediet- en garantieregelingen. De ontwikkeling wordt in een Agile werkwijze uitgevoerd. De door de ICT leveranciers ontwikkelde functionaliteiten moeten functioneel getest worden. De test werkzaamheden omvatten:- (mede) opstellen testplan;- opstellen testgevallen en -scripts;- testen van de applicaties in de keten; - uitvoeren van functioneel testwerk; - uitvoeren regressietesten.- in voorkomende gevallen coordinatie en voortgangsbewaking van het testenDe functionaleiten worden in sprints ontwikkeld. Het testen is onderdeel van een sprint. De functionaleiten worden in sprints ontwikkeld. Het testen is onderdeel van een sprint.


Achtergrond opdracht

De huidige ICT ondersteuning van krediet- en garantieregelingen moet worden vervangen worden door een nieuw ICT systeem. Hiervoor is het project AMRI gedefinieerd. Het project draagt zorgt ervoor dat een kwalitatief goed werkend systeem wordt ontwikkeld die de uitvoerende organisatie functioneel goed ondersteund en de functioneel behrerorganisatie de functionaliteiten levert waarmee het functioneel beheer goed kan worden uitgevoerd

Functie eisen

Opleiding, Certificaten

 • Testen Foundation
 • Testen Foundation; TMapNext Foundation

Verbijzondering competenties:

 • klantgericht
 • pragmatisch
 • helder communiceren en toont hier initiatief in
 • zelfstandig kunnen werken
 • maakt zich materie snel eigen
 • resultaatgericht
 • T-shape

Kennis

 • Aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next.
 • Pré ervaring met geautomatiseerd testen.
 • Kennis en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM) icm TFS (backlog).
 • Werkervaring in vergelijkbare functie in een grote overheids- of dienstverlenende organisatie
 • In bezit van HBO-diploma of werkervaring op HBO niveau.
 • Kennis van en ervaring met Oracle systemen in het bijzonder;
 • Relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie ;
 • Ervaring met beheer- en analysemethoden en beheertools (onder andere Topdesk);
 • Aantoonbare werkervaring in een functie, waarin men optreedt als intermediair tussen ICT leveranciers en gebruikers.
 • Kennis van de AVG wet- en regelgeving,
 • Ervaring met het implementeren van deze regelgeving in applicaties is een pré
 • Ervaring werken bij een (Rijks)overheidsorganisatie is een pré

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management