Titel

Tester

Organisatie

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regelt het vertrek van vreemdelingen die Nederland moeten verlaten. Deze dienst is een onderdeel van het Ministerie van Jusitite en Veiligheid.


Daar waar de IND zich richt op de toelating tot het Nederlands grondgebied van vreemdelingen, richt de DT&V zich op de terugkeer naar het land van herkomst van diegenen die niet tot Nederland worden toegelaten. Dit zijn mensen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, bijvoorbeeld de categorie uitgeprocedeerde asielzoekers.


Het ICT personeel van DT&V zit samen met de IND en het COA aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer

Functie eisen

Minimaal 3 jaar HBO, testen

Competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden, in staat met alle lagen van de organisatie te schakelen
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Adviesvaardig
 • Gestructureerd en methodisch kunnen werken
 • Praktisch ingesteld
 • Analytisch vermogen
 • Zelfstandig kunnen werken

Kennis

 • Je hebt aantoonbare ervaring als testanalist in een complexe omgeving
 • Je hebt aantoonbare ervaring met gestructureerd testen volgens formele specificatietechnieken, testen in ketenverband en geautomatiseerd testen in een service-oriented architecture landschap
 • Je hebt kennis van en ervaring met ASP.NET webapplicaties, SQL, SharePoint 2013 en BizTalk 2010/2016
 • Je hebt kennis van en ervaring met TMap (in combinatie met Agile werken) en automatisch teste
 • Je hebt kennis van en ervaring met XML, XSD, SOAP, SOAPUI(PRO)
 • Je hebt kennis van en ervaring met het uitvoeren Load-/Performancetesten
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met Selenium IDE/Selenium Web Driver
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met SCRUM/ Agile ontwikkeling
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met CodedUI en Microsoft.NET C
 • Je bent integer, klant- en resultaatgericht en je kunt goed samenwerken, anderen motiveren, plannen en organiseren

Achtergrond opdracht

Als testanalist analyseer en review jij de functionele en technische documentatie van de wijzigingen. Je voert jouw testanalyse uit op basis van de functionele documentatie en werkt dit uit naar logische en fysieke testgevallen, inclusief testvoorspellingen. Hierin pas je verschillende testtechnieken toe. Je definieert verder testscripts voor geautomatiseerd testen en draagt zorg voor de reproduceerbaarheid van testdossiers en uitgevoerde tests. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van regressietesten en load-/performancetesten. Ook is het uitvoeren van tests in ketenverband en de afstemming met ketenpartners hierover, een onderdeel van jouw werkzaamheden.Van de verschillende soorten tests, leg je de testresultaten vast, registreer je de uitkomsten en analyseer je geconstateerde uitkomsten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van gebruikersacceptatietests. 


Achtergrond opdracht

Inhuur betreffende het project: Going concern c.q. implementeren gebruikerswensen.Omschrijving: De doelstelling van het project is het realiseren van gebruikerswensen in de legacy applicatie ISTV tijdens de renovatie van dit primair processysteem. De goede werking van het terugkeerproces is afhankelijk van het goed functioneren van het primaire Informatie Systeem Terugkeer en Vertrek (IS-TV) en BO. Door de snel voortschrijdende technologie staat DT&V voor de keuze ‘vernieuwen’ of (weer) ‘verbouwen’. De Going Concern IS-TV zorgt ervoor dat DT&V tijdens de Renovatie IS-TV goed uitvoering kan blijven geven aan het terugkeerproces. Dit betekent dat de huidige aanpassingen op basis van gebruikerswensen, zodanig gedaan moeten worden dat deze in de toekomst geen belemmeringen en/of onvolkomenheden bevatten. Hierdoor kunnen de medewerkers in de keten (DT&V, IND en COA) hun werk goed blijven uitvoeren.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management