Titel

Testengineer

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 5 jaar ervaring in het uitvoeren van functionele en technische testen
 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van ICT of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment.
 • Kandidaat is als TMAP Test Engineer of ISTQB foundation gecertificeerd


 Wensen • Kandidaat heeft technische ervaring op het gebied van Microsoft producten Windows 7 en 10
 • O.a.: Installatie, registry, policies, rechten
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met gebruik van TFS 2015/2017 testmanager of AzureDevops
 • kandidaat heeft aantoonbare ervaring met hardware/software integratie
 • kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Linux
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het testen van mobiele applicaties
 • Kandidaat heeft ervaring met het ontwerpen en definiëren van complexe (gedistribueerde netwerken) keten testscenario's binnen een gelaagde software architectuur
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met wireshark
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met tcpdump
 • Kandidaat heeft ervaring met testen in een Agile/scrum ontwikkeltraject
 • Kandidaat heeft diepgaande kennis van netwerkprotocollen (TCP/IP, UDP)
 • kandidaat is bij voorkeur als TMAP testmanager of ISTQB advanced gecertificeerd
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Windows Server omgevingen
 • Kandidaat heeft aantoonbare diepgaande kennis van firewalls

Achtergrond opdracht

 •  Uitvoeren van technische (keten) tests; zowel tijdens het op Agile wijze uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen); 
 • Ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur; 
 • Definiëren van testplannen en testcases in Azure devops t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests; 
 • Vastleggen en beoordelen van testresultaten; 
 • Administreren bevindingen (in Azure Devops) en opstellen van testrapporten;
 • Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie;
 • Het adviseren van (scrum)ontwikkelteams m.b.t. testen;
 • Het kunnen optreden als testleider;
 • Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces.


 Achtergrond opdrachtDe Sectie Systeemontwikkeling en Integratie binnen de afdeling Landgebonden IT bij het JIVC ontwikkelt voor het landoptreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. operationele commandovoering. Voor het mobiele domein ontwikkelt de sectie Projecten en Ontwikkeling ook de dragende (communicatie-) infrastructuur. In het mobiele domein is dit het Battlefield Management Systeem (BMS) en in het dismounted domein het VOSS project.  De testengineer Long Range Communication (LRC) maakt, tijdens op Agile ontwikkeltrajecten, deel uit van een multifunctioneel team. Hij of zij wordt eventueel samen met andere testengineers ingezet bij het voorbereiden en uitvoeren van integratie of systeemtesten. Niet alleen moeten de eindproducten beoordeeld worden, maar moeten ook de eventuele tussenproducten getest worden, dit soms onder hoge tijdsdruk. Hierbij kunnen (functionele) requirements, ontwerpdocumentatie en testdocumentatie niet altijd als uitgangspunt gebruikt worden. Omdat er vaak andere (internationale) leveranciers bij ontwikkeltrajecten betrokken zijn, moeten met hen gezamenlijke SAT en FAT testen uitgevoerd worden. Het feature team LRC maakt producten om C2 informatie te kunnen uitwisselen met andere systemen t.b.v. zowel simulatie als operationele systemen van andere landen. De testen hebben hierdoor een meer dan gemiddeld technisch karakter. De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met overige ontwikkel- en testteams (deels burger, deels militair personeel) en de gebruikersorganisatie.  Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. BijzonderhedenVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.  Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tariefsindicatie

in overleg

 

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 29 juli 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support