Titel

Test Engineer

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het testen van software.

Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met Agile werken

Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met Agile werken

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met minimaal 1 van de volgende zaken: ITIL, Service now, Jira

Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met het testen van losse componenten en met het testen van een samenstel van meerdere componenten.

Kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau B1


Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met elk van de volgende Microsoft producten: Windows Server 2016, AD, Exchange, SharePoint, SCCM, policy's.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring als Microsoft Server systeembeheerder met het installeren en configureren van een datacentre.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Unified Communications and Collaborations (UCC)
 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over een Microsoft certificering 
 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over Cisco certificering
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Public Key Infastructure (PKI)
 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over een VmWare certificering 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een minimaal afgeronde HBO-opleiding
 • Kandidaat is bij voorkeur fysiek in staat zelfstandig werkzaamheden uit te voeren aan 19-inch rekken in serverruimten. Deze wens wordt getoetst tijdens het toelichtend gesprek.


Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Cisco in de volgende onderwerpen:

 • Routing & switching
 • Tunneling
 • Firewall"

"Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met de volgende onderwerpen:

 • Linux systemen (CentOS of RedHat)
 • Virtualisatie (VMware)
 • Virtualisatie (Nutanix)"

"Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met de volgende Microsoft producten: 

 • Windows 10
 • Office
 • SCOM"

"Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met de volgende onderwerpen:

 • Public Key Infastructure (PKI)
 • Network Access Control (NAC)
 • Two-factor authentication (2FA)"


Achtergrond opdracht

Deze opdracht omvat:

 • Duidelijkheid verkrijgen over de requirements, de architectuur, het design, de implementatie en de acceptatie criteria
 • (Mede) opstellen van test plannen
 • Detailleren van test scenario's
 • Opstellen van test situaties en test gevallen
 • Uitvoeren van testen
 • (Meedenken over) het automatiseren van testen
 • Adviseren over te gebruiken tooling
 • Het controleren van een geautomatiseerd priming en staging proces
 • Het controleren van het gebouwde systeem op functionele en niet-functionele eisen
 • Het reviewen van de gebruikersdocumentatie en het controleren van daarin beschreven procedures
 • Afwijkingen rapporteren en daarover communiceren met designers en ontwikkelaars
 • Het opstellen van test rapportage
 • Inzicht geven in en adviseren over de kwaliteit van het product


Achtergrond opdracht

De sectie DMO/JIVC/GIT&Infra/HGI ontwikkelt voor land, lucht en maritiem optreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. de operationele commandovoering. Naast deze C2 systemen wordt voor het ontplooide domein ook de dragende (communicatie-) infrastructuur ontwikkeld en ondersteund. Dit HGI (Hoog Gerubriceerde Informatiesystemen) netwerk wordt ingezet in het ontplooide domein te velde (semi-statisch) in militaire missies en oefeningen van zowel de Landmacht, Luchtmacht als Marine. Binnen HGI worden de volgende aandachtsgebieden onderkend: Netwerkinfrastructuur, Platform, Management en Control, en Applicaties waaronder telefonie, Microsoft Office omgeving, e-mail en portal. Kenmerkend voor HGI zijn de tools om de Communicatie- en Informatiesystemen (middelen, topologie en configuraties) te plannen, de informatiebehoefte van een missie met bijbehorende rollen en rechten vast te leggen, en de automatische installatie van de complete IT infrastructuur te verzorgen. De behoefte om dit voor meer Defensie IT infrastructuren te doen neemt toe en de komende jaren moeten de hoog gerubriceerde informatiesystemen beter op elkaar aansluiten.


Deze lokale netwerken kunnen aan elkaar worden gekoppeld met behulp van satelliet- of straalzenderverbindingen tot een wereldwijd netwerk (WAN). Voor het plannen en beheren van deze netwerken is een managementsysteem ontwikkeld. Aangezien standaardbouwstenen continu in ontwikkeling zijn, zullen deze C2 systemen constant aan de huidige stand van zaken moeten worden aangepast. Tevens worden nieuwe eisen en wensen vanuit de opdrachtgever in het concept ingebed.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. 


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 3 oktober 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management