Titel

Test Engineer

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met een complexe IT omgeving
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met het testen van software.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met Agile werken
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met minimaal 1 van de volgende zaken: ITIL, Service now, Jira

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Microsoft producten, zoals: Windows Server 2016, ADFS, Exchange, SharePoint
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Linux systemen (bij voorkeur CentOS of RedHat)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met netwerkbeheer (routing, firewall)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met IT Security maatregelen (IDS/IPS, versleuteling).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met proxy's voor mail of chat of web hosting
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het uitvoeren van penetration testen (pen testen)
 • "Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met de volgende onderwerpen:- Public Key Infastructure (PKI)- Network Access Control (NAC)- PowerDNS"
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Unified Communications and Collaborations (UCC)
 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over een Microsoft certificering 
 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over Cisco certificering
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Public Key Infastructure (PKI)
 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over een VmWare certificering 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een minimaal afgeronde HBO-opleiding
 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over een Tmap of ISTQB fundamentels certificering
Achtergrond opdracht

Deze opdracht omvat:

 • Duidelijkheid verkrijgen over de requirements, de architectuur, het design, de implementatie en de acceptatie criteria
 • (Mede) opstellen van test plannen
 • Detailleren van test scenario's
 • Opstellen van test situaties en test gevallen
 • Uitvoeren van testen
 • (Meedenken over) het automatiseren van testen
 • Adviseren over te gebruiken tooling
 • Het controleren van een geautomatiseerd priming en staging proces
 • Het controleren van het gebouwde systeem op functionele en niet-functionele eisen
 • Het reviewen van de gebrukersdocumentatie en het controleren van daarin beschreven procedures
 • Afwijkingen rapporteren en daarover communiceren met designers en ontwikkelaars
 • Het opstellen van test rapportage
 • Inzicht geven in en adviseren over de kwaliteit van het product


Achtergrond opdracht

De sectie DMO/JIVC/GIT&Infra/HGI ontwikkelt voor land, lucht en maritiem optreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. de operationele commandovoering. Naast deze C2 systemen wordt voor het ontplooide domein ook de dragende (communicatie-) infrastructuur ontwikkeld en ondersteund. Dit HGI (Hoog Gerubriceerde Informatiesystemen) netwerk wordt ingezet in het ontplooide domein te velde (semi-statisch) in militaire missies en oefeningen van zowel de Landmacht, Luchtmacht als Marine. Binnen HGI worden de volgende aandachtsgebieden onderkend: Netwerkinfrastructuur, Platform, Management en Control, en Applicaties waaronder telefonie, Microsoft Office omgeving, e-mail en portal. Kenmerkend voor HGI zijn de tools om de Communicatie- en Informatiesystemen (middelen, topologie en configuraties) te plannen, de informatiebehoefte van een missie met bijbehorende rollen en rechten vast te leggen, en de automatische installatie van de complete IT infrastructuur te verzorgen. De behoefte om dit voor meer Defensie IT infrastructuren te doen neemt toe en de komende jaren moeten de hoog gerubriceerde informatiesystemen beter op elkaar aansluiten. Deze lokale netwerken kunnen aan elkaar worden gekoppeld met behulp van satelliet- of straalzenderverbindingen tot een wereldwijd netwerk (WAN). Voor het plannen en beheren van deze netwerken is een managementsysteem ontwikkeld. Aangezien standaardbouwstenen continu in ontwikkeling zijn, zullen deze C2 systemen constant aan de huidige stand van zaken moeten worden aangepast. Tevens worden nieuwe eisen en wensen vanuit de opdrachtgever in het concept ingebed.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven 

wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. 


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de 

eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 28 oktober 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support