Titel

Test analist

Organisatie

Het CJIB is een relatief jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en is gevestigd te Leeuwarden. Ruim 1000 gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken op de juiste wijze, ondersteund door adequate ICT en binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd.

De ICT-organisatie heeft een interne schil met de mogelijkheid flexibel bij te schakelen. Het CJIB werkt met DevOps-teams. Zij ontwikkelt en beheert hoogwaardige (ICT) producten.

Inhoudelijk werkt de ICT afdeling binnen CJIB met verschillende teams aan specifieke technische oplossingen. De afdeling werkt met Linux & Windows besturingssystemen, VMware oplossingen, een complexe SOA omgevingen een veilige toegang binnen en buiten CJIB (o.a.door ‘security by design’). Als ontwikkel omgevingen werkt de ICT afdeling veel met Java en Oracle/Oracle eBS met Oracle en Postgress als onderliggende databases. Qua tooling werkt ze o.a. met BPMN, Atlassian, diverse Continuous Delivery tools, Tosca, GIT, Sonar. Daarnaast werkt CJIB aan een toekomst in de cloud.

De ICT afdeling van CJIB werkt met een visueel jaarplan, voor 2017 heeft deze de naam ‘invICTus’ gekregen. InvICTus bestaat hoog over uit:
- 4 kernwaarden: Samenwerken, Durf, Betrouwbaar, Continu Verbeteren;
- 5 speerpunten: 100% Uptime, 3 weken cycletime, 10% Cloud, Eenvoudige toegang, Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers;
- 5 pijlers: Agile, DevOps, Continuous Delivery, Security, ITIL.

Het besturen van het visueel jaarplan gebeurt via een OBEYA room.

Achtergrond opdracht

Twee medior/senior testanalisten die zullen worden ingezet voor het verder doorontwikkelen van de Innnen en Incasso straat. Daarbij gaat het om diverse services in DevOps werkend teams samenwerkend in een releasetrain volgens het SAFe concept. En om een veranderende, dynamische en continue verbeterende testaanpak in nauwe afstemming met de testcompetentie.

Achtergrond opdracht
De testanalist borgt de kwaliteit van de opgeleverde software van het DevOps team waarbinnen deze werkzaam is. En gaat er voor zorgen dat de regressie sets op orde zijn. De testanalist test (onderdelen van) complexe informatiesystemen. Het betreft nieuwe onderdelen of aanpassingen in bestaande informatiesystemen. Wij zoeken een ervaren testanalist met de competenties en vaardigheden die je van een medior/senior Testanalist mag verwachten

 • Reviewen van functionele en technische systeemdocumentatie op o.a. testbaarheid.
 • Het uitvoeren van een intake op documentatie van een testopdracht en het maken van impact- en risicoanalyses; input leveren aan Product Risico Analyse (PRA)
 • Het bepalen van de teststrategie in samenwerking met het devops-team, op basis van de PRA. Betreft o.a. : breedte en diepte van de test, testtechniek(en), dekkingsgraad, testsoort, statisch testen, dynamische testen, stresstesten, regressietesten, performancetesten.
 • Voorbereiden en begeleiden van gebruikersacceptatie- en systeemtesten.
 • Het uitvoeren van de testanalyse o.b.v. functionele documentatie en het uitwerken naar logische en fysieke stgevallen, inclusief de testvoorspellingen. Dit geldt voor o.a. de functionele systeem-, keten- en acceptatietesten.
 • Verschillende/meerdere test-technieken hierin kunnen toepassen.
 • Definieren van testscripts t.b.v. geautomatiseerd testen.
 • Het zorgdragen voor de reproduceerbaarheid van testdossiers en uitgevoerde tests
 • Uitvoeren van de geplande testen en hertesten (functionele systeemtesten, integratietesten en ketentesten).
 • Het vastlegge van de testresultaten en registeren van bevindigen.
 • Het analyseren en rubiceren van geconstateerde testbevindingen en het aanreiken van mogelijke oplossingsrichtingen. Actief monitoren van de status van bevindingen.
 • Het leveren van een bijdrage aan test- en eindrapportage ten behoeve van acceptatie van het product door de opdrachtgever;
 • Leveren van een bijdrage aan het evalueren van afgeronde testtrajecten cq projecten/releases.
 • Leveren van een bijdrage aan het opstellen van AO/IC procesbeschrijvingen of gebruikershandleidingen.
 • Verwoorden en uitdragen van het testmodel en de testmethodiek van het CJIB aan de klantorganisatie.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Minimaal 5 jaar HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 2 jaar Agile scrum software development en Risk Based testen
 • Minimaal 2 jaar Geatomatiseerd testen

Wens

 • Analytische vaardigheden
 • Pro-actief en klantgericht
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Tosca/TCD (test case design)
 • Ketentesten, systeem en integratietesten
 • Testen Professional, Tmap Next Advanced, ISTQB Advanced
 • T-shaped medewerker (inzetbaar breder dan alleen in aangevraagd profiel/functie)
 • Atlassian tooling (Jira, Confluence, etc)
 • Agile/DevOps ervaring

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management