Titel

Technisch Verantwoordelijke/ Sr VOIP specialist

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet duidelijk naar voren komen op zowel het cv als op het antwoordformulier!

Een uitgebreide veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

Achtergrond opdracht

De Technisch Verantwoordelijke (TV' er)/ VOIP specialist stelt de technische inrichtings-en instandhoudingskaders op voor bouwstenen en werkt mee aan de SIP ontsluiting zodat Defensie de migratie naar VOIP kan voortzetten. 


Achtergrond opdracht

JIVC is de IT leverancier van Defensie zowel voor de specifieke alsook de generieke IT dienstverlening. Voor het leveren van de verschillende IT diensten worden hoge eisen gesteld aan de beveiligingseisen, standaarden en borging van de wettelijke kaders en regelgeving. De primaire doelstelling is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Telefonie. Het Cluster Telefonie vertaald de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Met die bouwsteenstructuur en architectuur worden diensten aan de Defensieklant geleverd. 


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Functie eisen

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als technisch verantwoordelijke, senior engineer of architect binnen het portfolio IPT, VoIP, UC en Contact Centre. Ervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met de functionaliteit telefonie als technisch integraal onderdeel van de ICT bij organisaties met een minimum bedrijfsomvang van > 1.000 werknemers. Ervaring omvat implementatie, schaalgrootte, koppelvlakken, beschikbaarheid en het Real Time Aspect van de telefonie dienstverlening. Ervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Cisco UC, Contact Centre en Cisco netwerk componenten. Ervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar.
  • Kandidaat heeft minimaal een WO (universitair) diploma, technische richting.

Wensen

  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met ICT migratie netwerken en voice projecten binnen het portfolio telefonie en aantoonbare ervaring van telefonie markt. Ervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar.
  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met CISCO IPT, Contactcentre en meldkamersystemen. Ervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar.   
  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met CISCO netwerk/voice apparatuur. Ervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar.
  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met de bedrijfsprocessen en het netwerk van KPN . Ervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar.
  • Kandidaat heetf bij voorkeur aantoonbare ervaring met het inrichten van IPT/VoIP omgeving voor organisaties binnen de commerciele en/of civiele sector met vergelijkbare (beveiligings)problematiek, b.v. bij grote banken of verzekeraars, politie, Defensie. Ervaring opgedaan in de afgelopen 15 jaar.
  • Kandidaat heeft bij voorkeur een diploma Tele Informatics for open systems , MSc opleiding.


Opdracht informatie

Tariefindicatie: EUR 95,- Stuur ons 3 juli 2020, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken