Titel

Technisch Verantwoordelijke

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers)
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van technische multidisciplinaire teams van minimaal 5 teamleden (blijkt uit CV)
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en ontwikkelen van inrichtings- en instandhoudingskaders o.b.v. architectuur en infra techniek (blijkt uit CV)
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van behoeftestellingen naar een oplossingsrichting op basis van Architectuurkaders
 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau


 Wensen: • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als System/Solution architect op het (backend) applicatie hosting
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met SQLServer & Postgres.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met PowerBI, SSIS / SSAS.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring voor applicatie hosting benodigde infrastructuur / platform gerelateerde kennisgebieden.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring voor applicatie hosting benodigde security maatregelen (denk bijv. Aan: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, (o.a. ISO 27001, 27002)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met SCRUM methodieken
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met ITIL processen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met DBMS, Analytics en Visualisatie systemen

Achtergrond opdracht

1: Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwste(e)n(en); door: -het analyseren van de technische relaties tussen de bouwstenen; -het coördineren en afstemmen tussen de diverse technische disciplines; -het opstellen, beheren en borgen van de technische- en beveiligingsarchitectuur (HKS sessies); -het opstellen, beheren en inrichten van de technische ontwerpen; -het integreren van de aangeleverde deelontwerpen tot een geheel; -het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting en bij impactanalyses en vooronderzoeken; -het opstellen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen; -het invulling geven aan het proces van instand houden van een gedefinieerd niveau van beveiliging van informatie en diensten; -het maken van afhankelijkheid- en kwetsbaarheidanalyses vanuit het integrale defensie, IVENT en klantspecifieke beveiligingsbeleid en uit de overeenkomsten in de SLA met betrekking tot beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit; -het laten aanpassen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen; -het ondersteunen van life cycle management volgens de kaders van productmanagement; -het i.s.m. de productverantwoordelijke, opstellen van de Release Kalender per bouwsteen incl. certificering, audits, controles en het verwerken van aanbevelingen; -het organiseren van draagvlak bij productmanagement mbt nieuwe concepten en ontwikkelingen op de markt. 2: Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwste(e)n(en), door: -het doen van voorstellen voor product innovatie; -het maken van aanbevelingen voor verbeteringen in beveiligingsprocedures; -het doen van verbetervoorstellen. 3: Stelt technische impact analyses op, door: -het beoordelen van de impact op Functionaliteit (nieuwe/wijzigingen in architectuur principes, patterns); -het beoordelen van de impact op Architectuur (wijzigingen in normering, ontheffingen, benodigde accreditaties); -het beoordelen van de impact op de Systeemomgeving (wijzigingen in de ICT infrastructuur, Beheer (impact op beheerlast : extra inspanning dan wel besparing); -het beoordelen van de impact op Documentatie (op te stellen/aan te passen ontwerpdocumenten en installatiedocumentatie); -het beoordelen van de impact op Beveiligingaspecten; -het bijdragen aan het opstellen van het adviesrapport; -het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen. 4: Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren, door: -het bouwen van nieuwe bouwstenen of componenten; -het aanpassen van bestaande bouwstenen of componenten; -het opstellen van testscenario's; -het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario's; -het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage; -het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases; -het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp. -het documenteren van opzet, bestaan en werking in een continu proces voor de bouwstenen of componenten; -het vaststellen van de normen waaraan de bouwsteen dient te voldoen. 5: Coacht de Senior Ontwerpers binnen de Productieclusters. 

Opdracht informatie

Tarief indicatie:€104,- Toelichting standplaats:Den Helder, Utrecht, thuis werken bespreekbaar Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 27 juli 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support