Titel

Technisch specialist Alfresco

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Werkzaamheden
1. Beheert de ICT middelen, door:

 • het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
 • het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
 • het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
 • het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
 • het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
 • het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
 • het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
 • het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en  1e);
 • het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
 • het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.  het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;

2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:

 • het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
 • het laten registreren van afwijkingen en problemen;
 • het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
 • het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.  

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: 

 • het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
 • het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
 • het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker; 
 • het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
 • het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
 • het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast
 • het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
 • het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid; 
 • het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
 • het laten testen van de geleverde ICT middelen

Achtergrond opdracht
Het invoeren van Alfresco 6.0 zodat ADACTA 3.0 gerealiseerd kan worden
 

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met Alfresco omgevingen
 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met ECM architecturen
 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met Linuxsystemen
 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met Oracle databases
 • Minimaal een afgeronde MBO opleiding

Wensen

 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring als Alfresco Record Manager
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met Alfresco Activity
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met SSO implementaties op Alfresco-omgevingen
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met Kofax Capture
 • Bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support