Titel

Technisch Projectleider (MHHK/MTB)

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het management van I(C)T-projecten binnen een applicatie-hosting infrastructuur omgeving.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met de implementatie van (nieuwe) softwareproducten.
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding, of een vergelijkbare militaire opleiding binnen NLDA (Nederlandse Defensie Academie), danwel vergelijkbaar niveau verkregen door werkervaring.
 • Kandidaat heeft goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift). Niveau B2


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken (b.v. Prince2, Agile/Scrum).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met implementatie van grote systemen (meer dan 100 eindgebruikers) met een grote verandercomponent (meer dan vijf releases per jaar) binnen een complexe gebruikersorganisatie (meer dan drie verschillende afdelingen) met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.
 • Ervaring binnen het Politie en/of Defensie domein, bij voorkeur binnen het KMar domein, vreemdelingenketen of strafrechtketen.
 • Ervaring met kennisoverdracht en –borging.
 • Kandidaat heeft - minimaal - een afgeronde HBO opleiding in de specifieke richting informatica, techniek of bedrijfskunde, of een gelijkwaardige opleiding aan de NLDA (Nederlandse Defensie Academie).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Agile werkwijze.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur (actuele) kennis op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

Achtergrond opdracht

Binnen de projecten MHHK en MTB zijn wij op zoek naar een technisch projectleider. Als technisch projectleider ben je resultaatverantwoordelijk voor en leid je het deelproject wat te maken heeft met de technische realisatie van de Module Handhaving en de mobiele toegang daartoe.


Je zorgt voor de realisatie van de producten volgens planning en budget en ondersteunt de besluitvorming in de verschillende fasen van een project. Ook lever je managementen sturingsinformatie aan en ben je sparringpartner voor de algemeen projectleider. Je vindt snel je weg binnen de JIVC organisatie en kunt bij de diverse stakeholders draagvlak creëren.


Je stemt af met diverse belanghebbenden binnen en buiten Defensie zoals de leverancier en onderhoud- en ontwikkelafdelingen om werk uit te zetten en gedaan te krijgen. Belangrijk hierbij zijn afstemming over functionaliteit, technische vertaling en prioritering van werkzaamheden.


Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden.


Werkzaamheden:

 • Ondersteunt de algemeen projectleider bij het project
 • Realiseert mede de projectdoelstellingen van de projecten MHHK en MTB
 • Creëert de benodigde (rand)voorwaarden voor realisatie, waaronder de afstemming van detailplanning met betrokken partijen
 • Heeft de dagdagelijkse leiding over de technische invulling van de projecten MHHK en MTB en stuurt het team, bestaande uit (vertegenwoordigers) van technisch beheer, software leverancier, functioneel beheer aan
 • Coördineert de tijdige realisatie van requirements, ontwerpen, omgevingen en gegevenskoppelingen door leverende IT- en ketenpartijen
 • Zorgt voor het op operationeel niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden, binnen JIVC en met de leverancier. En het creëren en behouden van draagvlak bij leverende partijen
 • Borgt de voorbereiding en afstemming van de overdracht aan beheerpartijen


Achtergrond opdracht:

De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied. Daardoor is de KMar in staat om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.


Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.


De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe.


Organisatorische context en cultuur:

Een van de initiatieven om de benodigde verandering door te voeren, is het moderniseren van de Basisregistraties KMar, dat zich richt op IV-ondersteuning van de operatie. Onderdelen van deze modernisering zijn het upgraden van het SUMMIT platform (Module Opsporing), het vervangen van het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) doormiddel van de Module Handhaving, vervangen van het Vreemdelingen Basis Systeem (VBS) door de Module Vreemdelingen en het bouwen van een app t.b.v. registreren en ontsluiten van data via een mobiel device (Mobiele Toegang Basisregistraties).


De Module Opsporing staat aan de vooravond van livegang en de module Vreemdelingen staat voor de toekomst gepland. Op dit moment wordt gewerkt aan de Module Handhaving en de Mobiele Toegang Basisregistraties.


Ten behoeve van het handhavingsproces bij de KMar wordt momenteel het systeem BPS gebruikt. Ter vervanging van BPS is besloten op basis van het SUMMIT platform een Module Handhaving KMar (MHHK) te bouwen. Bij invoering daarvan kan het huidige BPS uitgefaseerd worden. De Module Handhaving moet dan ook ten minste de functionaliteit bevatten die BPS biedt, inclusief de workarounds die binnen het handhavingsproces door de gebruikersorganisatie zijn ontwikkeld.


Middels het realiseren van de app Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) wordt er gehoor gegeven aan de sterke wens binnen de KMar om (een deel van) de functionaliteiten die gerealiseerd wordt binnen de basisregistraties ook mobiel te kunnen ontsluiten. Mobiel betekent in dit geval los van de MULAN werkplek, middels een ‘app’ op een mobiel device. Het werk binnen de basisregistraties begint immers vaak ‘op straat’, waar de behoefte is om notities te kunnen maken, een foto, film of audiofragment te kunnen maken, deze veilig op te kunnen slaan en mogelijk het starten van een registratie. Dat starten van een registratie of het afmaken daarvan kan vervolgens ook terug op de MULAN werkplek, op basis van de mobiel opgeslagen gegevens.


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Tarief indicatie:

€92,50


Toelichting standplaats:

Kromhout Kazerne, thuis werken bespreekbaar


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 26 mei 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement