Titel

Technisch Coördinator/Specialist OTAP en IT-infrastructuur

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet duidelijk naar voren komen op zowel het cv als op het antwoordformulier!

Een uitgebreide veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

Achtergrond opdracht

Verantwoordelijk

 • Coördinatie voeren over de realisatie van de OTAP-omgeving bij de hostingpartij en de benodigde IT-infrastructuur binnen Defensie zelf (netwerk, werkplek, randapparatuur, multiuser omgeving back-end voor decentrale omgeving en stand-alone voor decentraal).
 • Coördinatie: Technisch Coördinator/Specialist OTAP en IT-infrastructuur (in vervolg coördinator) stuurt de aspectgroep Infrastructuur en techniek aan en coördineert de technische acties, ziet toe op opvolging van acties door de aspectgroepleden en creëert een goede IT-infrastructuur voor het gebruik van HiX en alle gerelateerde systemen zoals civiele zorgservices, HIX decentraal, Defensie werkplekken ed.. Daarnaast registreert de coördinator alle acties en testpunten die voortkomen vanuit de realisatie van de IT-infrastructuur.
 • Sparringpartner voor JIVC en externe leveranciers en beheerpartijen als het gaat om de inrichting en configuratie van de servers, storage en netwerkelementen.
 • Testen: De coördinator ondersteunt inhoudelijk bij het uitvoeren van technische testen en acceptatie testen, performance en beveiligingstesten.
 • Ondersteuning go-live: De coördinator helpt bij de livegang door middel van support en het oplossen van issues gerelateerd aan de gerealiseerde infrastructuur centraal en decentraal, multi-user en standalone gebruik in de decentrale omgeving.
 • Daarnaast levert de coördinator input voor het go-live plan voor zover dit betrekking heeft op de overgang naar de nieuwe omgeving. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het inrichten van beheer en het overdragen aan de beheerorganisatie.
 • De coördinator stemt waar nodig af met de interne IT-organisatie (JIVC), EPD leverancier (Chipsoft) en de hosting leverancier (ICTZ) op technisch gebied gedurende het project.
 • Voeren van overleg en afstemmen met de eigen aspectgroep(en), andere aspect en werkgroepen en projectleider.
 • Het maken van voortgangsrapportages en managen van risico’s.
 • Technisch coördinator wordt aangestuurd door en rapporteert aan de Projectmanager Delight overall. 


Projectnaam: Delight


Achtergrond opdracht:

Vooruitlopend op de uitwerking van de implementatieplannen voorziet het Delight project een aantal technische werkpakketten te realiseren waaraan de leveranciers ICTZ en Chipsoft een bijdrage moeten leveren, maar die hun afzonderlijke bijdrage overstijgen. De coördinatie en realisatie van deze leverancier-overstijgende technische werkpakketten vraagt om specifieke expertise. Gezien deze expertise niet (of beperkt) binnen JIVC aanwezig en beschikbaar is, zal het projectteam voor de realisatie- en implementatiefase worden uitgebreid. De inhuurkracht brengt kennis in en stuurt (coördineert) de realisatie. 


Organisatorische context en cultuur:

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd


Bijzonderheden / extra toelichting:

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzig

Functie eisen

 • Tenminste 4 jaar technische ervaring met servers, storage en netwerken als Infrastructuur specialist van EPD-projecten binnen de gezondheidszorg, bij verschillende projecten.
 • Tenminste 3 jaar ervaring met het (inhoudelijk) begeleiden/coördineren van werk/aspectgroepen binnen een EPD projectorganisatie.
 • Tenminste 3 jaar ervaring met werken binnen Gezondheidsorganisaties en grootschalige programma’s (budget > EUR 3.000.000)
 • Beschikt over een afgeronde HBO opleiding
 • Beschikt over certificaten van Chipsoft of vergelijkbaar met betrekking tot gevolgde cursussen


Wensen:

 • Ervaring als coördinator infrastructuur en techniek voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen de eerstelijns of tweedelijns zorginstellingen op basis van Chipsoft HiX, bij voorkeur minimaal 3 projecten, waarvan 2 projecten standaard content traject zijn geweest en bij voorkeur 1 project de invoering van de nieuwste versie HiX 6.2 betrof.
 • Ervaring als coördinator met de invoering van HiX in de eerstelijnszorg (huisartsenpraktijk, HAP) of gespecialiseerde zorg (revalidatie).
 • Ervaring in coachen van medewerkers op het gebied van het realiseren van een IT-infrastructuur met HIX in een managed service omgeving.
 • Ervaring met projectmanagement en agile werken
 • Beschikt over een academische opleiding op gebied van ICT of informatiekunde
 • Ervaring op het gebied van ICT, informatievoorziening en processen in de gezondheidszorg.
 • Ervaring met Managed Service omgevingen, VDI en informatiestandaarden in de zorg (oa ICD-10, DHD verrichtingenthesaurus, DICOM, HL7)
 • Ervaring in het gebruik van IT-infrastructuur componenten en technieken, waaronder Citrix, loadbalancers, firewalls, (reversed) proxy, VPN, IPSEC, HTTPS, TLS.
 • Ervaring met Service level managementOpdracht informatie

Interesse?

Stuur ons uiterlijk 26 november 2020, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


Tariefindicatie: EUR 100,-


 • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support