Titel

Technisch Business Analist

Organisatie

P-Direkt is het shared service centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie en andere innovatieve E-HRM diensten. Wij ondersteunen de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten. Wij bieden met onze eindproducten een gevarieerd pakket aan HR-services aan.

Achtergrond opdracht

Het programma DOOR (Dienstverlening Op Ondersteuning Roosterprocessen) werkt aan de inrichting van een roosterapplicatie en de invoering van een rijksbrede roosterdienst met die roosterapplicatie binnen P-Direkt waarop 37 roosterende rijksorganisaties te zijner tijd aansluiten.


Binnen het programma DOOR wordt het begrip implementatie in drie stappen opgedeeld:

1. Installatie van de netwerken, hardware en software;

2. Realisatie in de vorm van installatie, configuratie en testen van de roosterapplicatie;

3. Organisatorische inbedding zowel bij P-Direkt als bij aansluitende organisaties.


Deelnemen als Technisch Business Analist in project DOOR.

De technisch business analist beschrijft roosterprocessen vanuit een uniform perspectief en maakt de vertaling van processen naar systeemspecificaties en integratieoplossingen t.b.v. het configureren van de roosterapplicatie volgens de door het Rijk gestelde eisen (RIR specificaties, CAO-Rijk 2020, ATW, etc.);


De technisch business analist organiseert- en geeft invulling aan overlegstructuren met de departementale vertegenwoordigers zodat in de vorm van een iteratief proces een gezamenlijk beeld ontstaat over de inrichting van de roosterapplicatie en dat op basis daarvan de roosterapplicatie kan worden ingericht toegesneden op de aansluitende organisatie. De technisch business analist neemt hierbij een richtinggevende rol in door het ontwikkelen en etaleren van oplossingsrichtingen en zijn/haar visie op toepasbare, (uniforme) roosterprocessen. Belangrijk aandachtpunt hierbij is de invulling van de rollen en verantwoordelijkheden en meer specifiek de afstemming tussen centrale en decentrale processen. De business analist geeft vorm aan de functionele inrichting van de rijksbrede roosterapplicatie en treft voorbereidingen voor een soepele implementatie van de applicatie bij afnemers.


Wat moet een technisch business analist voor het programma DOOR kunnen:

● Het ontwikkelen van risicoanalyse, beheersmaatregelen en testscenario’s t.b.v.:

 • De configuratie van het roostersysteem;
 • De kwaliteitsborging van de uniforme toepassing van regelgeving;
 • De waarborging van continuïteit van operationele bedrijfsprocessen;

● Het uitwerken van impactanalyses van wijzigingen in de rechtspositie voortvloeiend CAORijk 2020;

● Het uitwerken van functionele en technische impact- analyses en oplossingsrichtingen voor (organisatie specifieke) elementen voor proces- en techniek;

● Voorleggen- en doorspreken van integratieoplossingen met staande dienstverlening;

● Ontwikkelen van specificaties voor koppelvlakken;

● Het vaststellen en hanteren van uitgangspunten en begrippen in overeenstemming met overige projectdelen (implementatieondersteuning, aansluiting, beheer en architectuur);

● Signaleren en uitwerken van deelonderwerpen en inrichtingsvraagstukken;

● Verduidelijken en toelichten van relevante regels o.a. met betrekking tot arbeids- en rusttijden(ATW en ARAR/BBRA/CAO-Rijk 2020);

● De technisch business analist zorgt voor een communiceerbare planning van de werkzaamheden en legt verantwoording af aan de projectleider Nieuwe Dienstverlening DOOR.


Met zijn ruime ervaring kan de technisch business analist Rijksbreed Roosteren snel en zelfstandig aan de slag met bovengenoemde activiteiten. Als technisch business analist ben je secuur, communicatief sterk en proactief. Je werkt nauw samen met het project team en stemt proactief af met de verschillende partijen in de keten. P-Direkt biedt jou een vooruitstrevende uitdaging: het voorbereiden van en meehelpen aan de implementatie van de Rijksbrede Rooster Applicatie met een state of the art infrastructuur en software.

Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met automatisering van de toepassing van wet- en regelgeving, met inbegrip ATW en CAO-Rijk 2020;
 • Minimaal 3 jaar inhoudelijke kennis en ervaring met procesanalyse, (strategische)plannings thema's en roosteren in onregelmatige dienst bij het rijk;
 •  Kennis van SAP HR, web-applicaties en koppelvlakken.

Wensen

 • Technische kennis van SAP HR DRP, Tijdevaluatie en Payroll;
 • Ruime ervaring met specificeren, analyseren inrichten en ontwikkelen van;
 • Aantoonbare visie op roosteren in de context van het rijk met inbegrip van het thema meeroosteren;
 • Ervaring in de P-Direkt werkomgeving;
 • Ruime ervaring met informatie analyse en het uitwerken van functionele en technische impact- analyse;
 • Ervaring met implementatietrajecten op afstand is in staat tot het organiseren en geven van Webinars.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons uiterlijk 25 november 2020, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management