Titel

Technisch Beheerder

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar werkervaring vervuld als Beheerder ICT;    
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar werkervaring met een werkzaamhedenregistratiesysteem;    
 •  Aantoonbaar met MBO niveau 3 of 4 diploma of 3 jaar werkervaring op MBO 4 niveau.


Wensen 

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met ondersteuning van technische processen in de ICT;     
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning;    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justistie en Veiligheid);    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met IT projecten binnen de overheid;    
 • Kandidaat heeft aantoonbaar specifieke theoretische en praktische kennis van autorisatie en security maatregelen van NAS en decentrale opslag voorzieningen;    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria in een werkzaamhedenregistratiesysteem;    
 • Kandidaat heeft een opleiding gevolgd op het gebied van informatica of minimaal 3 jaar verkervaring .     
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met acceptatietests worden voorbereid en uitgevoerd in een werkzaamhedenregistratiesysteem;    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met politie achtergronden, architectuur (BVI, CDM, NIM) en ontwikkelingen (BVI)   

Achtergrond opdracht

1. Beheert de ICT middelen, door: • Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
 • Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
 • Het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
 • Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
 • Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
 • Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
 • Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
 • Het testen van de geleverde ICT middelen;
 • Het bewaken en signaleren van de status van de ICT middelen en het proactief handelen hierop;
 • Het aannemen van storingsmeldingen;
 • Het nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
 • Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen;
 • Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. - Het uitvoeren van updates en patches
 • Het uitvoeren en controleren van autorisatie- en securitymaatregelen op de ICT middelen

2. Verricht de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:

 • Het verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
 • Het registreren van afwijkingen en problemen;
 • Het aanleveren van configuratiebeheer informatie.

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden zoals:

 • Het melden van afwijkende situaties bij de eindgebruiker;
 • Het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis.
 • Kandidaat is in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van installatiewerkzaamheden.


 Achtergrond opdrachtDe Technisch beheerder fungeert als lokaal beheerder van de informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij de KMAR als decentrale opslagsystemen, voert gegevensbeheer werkzaamheden uit en adviseert over en ondersteunt gebruikers van de informatie- en verwerkingssystemen van decentrale opslag systemen. • De functionaris is verantwoording verschuldigd aan de manager van het betreffende onderdeel over de juiste aanpak van de beheerwerkzaamheden en de naleving van de afspraken en regels;
 • Kader waarbinnen wordt gewerkt: met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures op basis van bouwsteenbeschrijvingen, procesbeschrijvingen;
 • De functionaris neemt beslissingen over inhoudelijke correctheid en uitvoerbaarheid van de werkzaamheden en de prioriteitstelling van werkzaamheden en incidenten.
 • De functionaris werkt nauw samen met de functionaris gegevensbeheer NAS/decentrale opslag


 Organisatorische context en cultuurFunctieomgeving
De werkzaamheden worden verricht binnen het Landelijk Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee. Het LTC heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken. De afdeling Support omvat alle processen en activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de primaire taken van de KMar. Tevens levert de afdeling Support ondersteuning aan het LTC. Support zorgt daarbij voor een gecoördineerde bijdrage vanuit de verschillende disciplines aan alle planfases en de reguliere bedrijfsvoering.

De afdeling Support bestaat uit de secties: Personeel & Organisatie, Operationele Personeelszaken, Materieel & Diensten en Informatie Voorziening & Communicatie- en Informatiesystemen. De Sectie IV&CIS Plans adviseert het LTC tevens inzake implementatie van beleid op gebied van informatievoorziening, de decentrale informatievoorziening, bedrijfsvoering architectuur en projectmanagement.
Bureau CISOPS onderhoudt een continue communicatie- en informatielijn met de bestuursstaf /CDS/DOPS en de CIS verantwoordelijken bij de overige krijgsmachtdelen voor wat betreft informatiemanagement voor OPCO-, internationale- en missietaken en met ketenpartners en derden over defensievreemde informatievoorziening

Bijzonderheden / extra toelichting
Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.
Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Tarief indicatie:
€62,50

Toelichting standplaats:
Huis ter Heide, Camp New Amsterdam, thuis werken bespreekbaar.

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 29 september 2022 voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support