Titel

Technisch applicatie beheerder

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met werkzaamheden binnen het ICT domein.     
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het database domein. Specifiek Microsoft SQL omgevingen.    
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met IV/ICT, specifiek met betrekking tot netwerken en besturingssystemen.    
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Windows (Powershell).    
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Linux applicatie servers.    
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Virtualisatie software en het scripten hiervan.    
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Basis databases (zoals: Oracle, SQL, Postgres).    
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met Virtualisatie / Microsoft 
 • De kandidaat is in bezit van een MCSE certificaat.
 • De kandidaat beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift op niveau B2.     
 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding.    

Wensen

 • De kandidaat heeft bij voorkeur recente werkervaring met SQL databases.    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur recente werkervaring met ICT beheer en omgaan met gebruikersaanpassingen.    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur recente werkervaring met besturingssystemen en netwerken.    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur recente werkervaring met logging (applicaties).    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in een Scrum eo DevOps team.    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het gebruiken van (technische) use cases.    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in de richting van informatica, IT beheer aangevuld met een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur een gerichte opleiding gevolgd of een certifiaat behaald op het vakgebied van databasebeheer.    


 

Achtergrond opdracht

Binnen de afdeling COC2 en I&V zijn wij op zoek naar een technisch beheerder die bijdraagt aan het realiseren van het beheer van de geïntegreerde informatiesystemen binnen het Inlichtingen en Veiligheid (I&V) domein. Als technisch beheerder ben je specialist in het inrichten, beheren en onderhouden van de aan jou toegewezen applicaties/ systemen. Je doet dit op basis van de wensen vanuit de business en jouw inhoudelijke kennis van de onderliggende bedrijfsprocessen en de applicaties. Met het uitvoeren van jouw werkzaamheden zorg jij ervoor dat de applicaties onze gebruikers zo optimaal als mogelijk ondersteunen. In deze functie ga je dan ook volop werken of het vlak van zowel technisch, functioneel als applicatiebeheer op de aan jouw toegewezen applicaties/ systemen. Het is jouw doel om de applicaties zo optimaal en veilig mogelijk te laten presteren zodat de medewerkers binnen Defensie waar dan ook ter wereld hun taken kunnen uitvoeren. Je maakt deel uit van een DevOps team waarbij jij zowel projecten ondersteund als de verschillende gebruikers. Daar waar nodig, los je issues op en breng je wijzigingen aan. Daarnaast vertaal je de behoeftes van onze gebruikers naar technische oplossingen

Achtergrond opdracht 
Als technisch beheerder binnen I&V heb je dan ook een breed takenpakket en werk je voor verschillende gebruikers vanuit heel Defensie waar dan ook ter wereld. Binnen je takenpakket kun je bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden aantreffen: • Het ondersteunen van systeemmanagers of projectleiders bij projecten.
 • Inrichten en beheren van een SQL database voor een aantal gebruikers.
 • Inrichten, testen en accepteren van nieuw ingevoerde patches of nieuwe releases en nieuwe functionaliteiten op de systeemconfiguratie.
 • Uitvoeren en optimaliseren van incidentbeheer, autorisatiebeheer, licentiebeheer , versie beheer, documentatiebeheer en andere relevante functioneel beheer aspecten.
 • Samenwerken met en ondersteunen van systeembeheer.
 • Monitoren van de systeemparameters zoals performance, belasting en storage van het systeem.
 • Bijhouden van technische documentatie
 • Voorstellen doen voor verbeteringen naar aanleiding specificaties, security eisen en de performance van de systemen.
 • Het signaleren van (security)risico’s en daarbij maatregelen en acties voorstellen.
 • Ondersteunen van gebruikers (2e en 3e lijns) zodat systeemconfiguratie voor hen optimaal werken.


Organisatorische cultuur en context 
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, ten behoeve de KMar en het Inlichtingen & Veiligheid domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikersen instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen

Extra toelichting/bijzonderheden
Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.
Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 17 mei voor 9.30 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken. Tarief in overleg

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support