Titel

Technisch Analist, omgevingenspecialist 3fte

Organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn

Achtergrond opdracht

 • Inrichten en onderhouden van OTAP omgevingen voor de verschillende applicaties in verschillende fasen van de voortbrenging
 • Verzorgen van technische aanvragen (zoals MQ, BSB, RACF, CICS, ADS) voor de OTAP omgevingen
 • Voorbereiden maandelijkse implementaties, schrijven implementatiescenario, vullen aanbiedingsformulier, check op compleetheid van release
 • Uitvoeren deployments voor de verschillende ontwikkelstraten met de bijbehorende voortbrengingstools (Zoals Dinq)
 • Analyseren en waar nodig oplossen van technische bevindingen, incidenten en problems
 • Als vraagbaak dienen voor alle voorkomende technische vragen
 • Begeleiden van en kennis overdragen aan collega’s binnen het team of de IBS

Werkzaamheden (niet uitputtend)? (vervolg 1. )

 • Aanvragen OTAP omgevingen inclusief Dinqplug-ins
 • ITA’s(opgelegde technische aanpassingen van buiten de afdeling bijvoorbeeld vanwege LCM)
 • Bepalen voor welk team en ITA impact heeft en voor welke niet
 • Uitvoeren van ITA’swaar dat kan, concrete voorbeelden:
 • Upgrade WAS 8.5.5. naar 9
 • Upgrade DB2 versie 10.5 naar 11.1
 • Waar mogelijk oplossen of ondersteunen bij incidenten en problems
 • Contactpunt voor teams richting DCS en Java ontwikkelstraat
 • Voorbereiden en ondersteunen van releases
 • Autorisaties regelen
 • Werkzaamheden op het grensgebied van applicatiebeheer en technisch team
 • Centraal vastleggen processen, contactpersonen etc. ten behoeve van continuitet

                          

             

Werkzaamheden (niet uitputtend)? (vervolg 2)

 • Informatie op halen bij architect over de eigenschappen van de te ontwikkelen applicatie, bv: welk platform, welk type en watzijn de koppelvlakken
 • Atlassiansuite aanmaken
 • Bitbucketproject voor versiebeheer voor applicatie
 • Jiraproject met scrumboard voor team
 • Confluenceteamspacevoor het team
 • CI/CD
 • Jenkins buildpipeline en Nexusrepositoryom te deployen
 • Afspraak voor een workshop buildpipeline v3 bij JOS regelen voor het team
 • Afspraak voor een Dinqworkshop regelen voor het team
 • Opstarten 0-release
 • Een door de applicatiebeheerder uit te voeren basis RACF 0-release RFF
 • 0-release Liberty applicatieserver
 • Splunklogging
 • SSH toegang.
 • 0-release DB2 database
 • DBA werkzaamheden zoals
 • Ontwikkelen en beheren van DB2 database zowel op Mainframe als op Midrange
 • Performance monitoring


Achtergrond opdracht:

De IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening.IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS OB, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS Omzetbelasting stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de releasetrain en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken.

Functie eisen

 • Aantoonbare ervaring met werken in een Scrum/Agile omgeving
 • Kennis van WAS
 • Minimaal 4 jaar ervaring met technische aanvragen (zoals MQ, BSB, RACF, CICS, ADS)
 • Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie
 • Minimaal 5 jaar ervaring met aanvragen/inregelen diverse OTAP-omgevingen in complex landschap


Wensen:

 • Vakkundig en professioneel die staat voor zijn/haar vak en het in zich heeft om een kwalitatief hoogwaardig product neer te zetten.
 • Veranderingsgericht en creatief: iemand die gemakkelijk in iets nieuws durft te stappen of een nieuw pad durft te verkennen.
 • Assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte, samenwerkende mentaliteit
 • Ervaring met Jira en Confluence, BitBucket, GIT
 • DB2/SQL, MQ Series, Spring, Hibernate, Struts, Wicket, Java 8, Junit, JAXWS, JAXB, OO/Design patterns, Maven, Jenkins, SonarQube, Webservices, SOA, Micro Services, Cucumber, Selenium, Fitnesse, SOAP, REST, IPAS
 • Kennis van testframeworks

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons uiterlijk 25 november 2020, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support