Titel

Teammanager Functioneel Beheer

Organisatie

DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Binnen DJI zijn de Directie Informatievoorziening en het Shared Service Center voor ICT, de 2 grootste afnemers van inzet van (tijdelijke) ICT medewerkers. De Directie Informatievoorziening van de DJI zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening voor de DJI-organisatie. DI ondersteunt en adviseert daarbij alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI. Zij voert ook de regie op alle veranderingen die in samenhang met bestaande processen en systemen worden doorgevoerd. Daarvoor neemt DI diensten af bij leveranciers. SSC-I (de eigen ICT-uitvoeringsorganisatie van DJI), is daarvan de grootste en belangrijkste leverancier.


De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit drie onderdelen:

1. CIO-office De afdeling CIO-Office van de Directie Informatievoorziening (DI) is verantwoordelijk voor de (strategische) beleidsontwikkeling op het gebied van de informatievoorziening van DJI.

2. Informatievoorzieningsdienst (IVD) De Informatie Voorzienings Dienst (IVD) is het het coördinatiepunt voor nieuwe ontwikkelingen in samenhang met bestaande systemen.

De Informatievoorzieningsdienst bestaat uit drie bureaus:

- Informatiemanagement,

- Dienstenmanagement,

- Functioneel Beheer

3. Programma’s & Projecten

De opdracht van de afdeling Programma’s & Projecten (P&P) is het uitvoeren van projecten.

Functie eisen

 • Minimaal 4 jaar WO werk en denkniveau 
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Agile werken, projectmatig werken, verandermanagement 
 • Minimaal 2 jaar leidingevende ervaring in complexe organisatie 
 • BISL gecertificeerd 
 • WO


Wensen:

 • Brede actuele ervaring als leidinggevende
 • Kennis van financieel-economische (Rijks)processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en Rijksbegrotingscyclus
 • Inzicht in het beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen programma’s/projecten
 • Is vaardig in het bouwen en onderhouden van een (inter-)departementaal netwerk
 • Is in staat om DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en te onderhandelen
 • Vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/ programma, projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties
 • WO werk en denkniveau


Competenties:

 • Binnen het team Functioneel Beheer wordt gezocht naar mensen die een brede kijk hebben of kunnen krijgen op de functionele vragen van de DJI organisatie en die in staat zijn om die vragen mt ICT perspectief te kunnen weergeven, zodat de ICT leverancier die vragen goed kan oppakken
 • Snel in staat complexe materie te overzien
 • Hands-on mentaliteit
 • Kunnen schakelen in stijl
 • Organisatie/omgevings sensitiviteit
 • Teamspeler, met een voldoende mate van zelfstandigheid
 • Voldoende mate van zelfreflectie
 • Stressbestendig
 • Empathisch vermogen
 • Team-player en bestuurlijke sensitiviteit
 • Flexibel, pragmatisch en proactief (situationeel leidinggeven)
 • Sterk analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden
 • Communicatief vaardig, weet ook complexe zaken eenvoudig weer te geven
 • Rechtop durven staan, overtuigen
 • Organisatie aanvoelen, bewust zijn van de omgeving (bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit)
 • Mee kunnen denken met opdrachtgevers en eindgebruikers
 • Volwaardige gesprekspartner van het management van DJI
 • Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen
 • Stressbestendig
 • Agile werkwijze

Achtergrond opdracht

Als teammanager Functioneel Beheer bij de afdeling Functioneel Beheer & Dienstenmanagement, ben je verantwoordelijk voor dat de informatievoorziening (IV) van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. We zoeken iemand die zich de materie snel eigen maakt en zelfstandig aan de slag kan samen met het team en de collega's FBD maar ook de collega afdelingen. Kortom we verwachten een leidinggevende met ervaring in een complex speelveld van ICT organisatie, DJI-veld en Directie Informatievoorziening. Meest voorkomende werkzaamheden van een teamleider bij DJI zijn:

 • Coachend leidinggeven (aan de eenheid en medewerkers)
 • Effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking
 • Inspelen op de uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen
 • Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het inhoudelijk vakgebied, inzicht in integrale samenhang met aangrenzende aangelegenheden zoals Informatiemanagement en projectmanagement, architectuur maar ook met de ICT leverancier(s)
 • Meerdere samenhangende of heterogene beleidsterreinen
 • Vernieuwing en urgentie
 • Personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast (start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.; ontwikkeling, opleiding en loopbaan personeel)
 • Medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd


Achtergrond opdracht:

Zo’n 72.000 mensen ondergaan een vrijheidsstraf in Nederland. De hoeveelheid gegevens die hierbij komt kijken vraagt om gedegen informatiesystemen. Systemen waarmee onze 13.000 medewerkers prettig kunnen werken. Als teamleider Functioneel Beheer ben je er mede verantwoordelijk voor dat de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is én blijft.


Functioneel beheer & Dienstenmanagement als afdeling is verantwoordelijk voor onderhoud en verbetering van de 85 applicaties die de dagelijkse processen van 50 penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-klinieken en detentiecentra ondersteunen. Denk aan een planningssysteem voor de bussen die gedetineerden van de gevangenis naar de rechtbank vervoeren. De afdeling is volop in beweging.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 28 september 2022, voor 14.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support