Titel

Teamleider Siebel Bouw

Organisatie

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.

De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Achtergrond opdracht

We zoeken een Senior Teamlead Siebel Bouw binnen de afdeling informatievoorziening (IV) voor het systeem INDiGO. De Senior teamlead Siebel Bouw stuurt een grote groep van uitvoerende medewerkers aan. De teamleider is verantwoordelijk voor het uitzetten, bijhouden van en rapporteren over de voortgang van work packages (bij de IND gebeurt dit in Topdesk en Jira). Ook is hij/zij verantwoordelijk voor inzetplanning, begeleiding en aansturing van medewerkers en de kwalitatieve bezetting van het team. De teamleider heeft naast leidinggevende vaardigheden gedegen inhoudelijke kennis op het terreinvan het ontwikkelen van Siebel applicaties en weet vanuit de inhoud te overtuigen. Hij/zij stuurt op kwaliteit en tijdigheid van produkten en medewerkers en doet dit in nauwe samenwerking met de kwaliteitsfunctionaris ontwikkeling en de Siebel lead technical architect. Daarnaast rapporteert de teamleider aan de manager Ontwikkeling. De teamleider is voor de IND het eerste aanspreekpunt ten aanzien van tijdigheid en kwaliteit van de geleverde producten van het team, en speelt samen met de IND een belangrijke rol bij de inschatting van bouwinspanningen. Van hem/haar wordt transparantie en proactiviteit verwacht in relatie tot voortgang en kwaliteit van oplevering.

De Senior Teamlead Siebel Bouw is verantwoordelijk voor het afbakenen van projecten, aansturen van multidisciplinaire teams met ontwerpers en ontwikkelaars, testers, software developers. Kennis overdragen naar minder ervaren collega's en het SCRUM proces te bewaken, binnen verschillende Oracle (Siebel/Middleware) ontwikkel omgevingen.

Werkzaamheden zijn o.a.:

 • Opstellen plan van aanpak;
 • Aansturen ontwikkelaars met betrekking tot de te realiseren mijlpalen;
 • Inzet van testers en ontwerpers mee bepalen en coordineren;
 • Afbakenen project en te realiseren mijlpalen;
 • Definiëren time-box•Overleg opdrachtgevers;
 • Waar nodig - Inventariseren wensen en eisen opdrachtgevers;
 • ewaken van budget en voortgang
 • Zorgen voor technische ondersteuning waar nodig;
 • Verbeteren van ontwikkel en test procedures en processen;
 • Coördinatie werkzaamheden en planning;
 • Waar nodig – (laten) Opstellen functioneel ontwerp met eisen en wensen;
 • Opzetten en inrichten pilot of gehele projecten;
 • Opstellen van voortgangsrapportages
 • ( mee) Ontwikkelen van applicaties en software oplossingen waar nodig

De Senior Teamlead Siebel Bouw heeft als taak om ondersteuning te bieden van collega’s bij complexe IT vraagstukken. Daarnaast houdt hij zich bezig met het uitvoeren van reviews en het adviseren over (verbeteringen van) oplossingen. Hij is in staat om over applicaties heen te kunnen kijken om tot een totaaloplossing te komen. Tevens is een belangrijke taak het implementeren van complexe vraagstukken in Siebel.

Achtergrond opdracht
Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.
 

Functie eisen

 • Meer dan 5 jaar ervaring als teamlead en / of scrummaster in Agile ontwikkel trajecten.
 • Meer dan 5 jaar ervaring in het opstellen van capaciteits-, plannings- en productiviteitsrapportages
 • Tenminste 3 relevante opdrachten (met gelijkennis op omschreven opdracht)
 • Tenminste 5 jaar werkervaring als consultant in ICT

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

 • Tenminste 1 opdracht met aantoonbare ervaring in aansturen van middelgrote / grote ontwikkelteams in ICT organisatie (10 tot 20 FTE)
 • Aantoonbare ervaring met casemanagement
 • tenminste 5 opdrachten uitgevoerd binnen de volledige software ontwikkel life cycle van complexe projecten, zoals analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie, deployment, release management, verzorgen van opleidingen en documentatie
 • Ervaring in ontwikkeling van tooling t.b.v. kwaliteits- en productiviteitsmetingen (o.a. VBA)
 • HBO+ afgestudeerd, voorkeur technische ICT/technische richting
 • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1

Competenties

 • Leiderschap Resultaat gerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Prestatiemotivatie
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit
 • Ervaring in Case Management
 • Ervaring in regelgestuurde omgevingen
 • Ervaring met Siebel OpenUI

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig