Titel

Teamcoördinator a.i.

Organisatie

De opdrachtgever is een regionale Nederlandse Netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten.

Let op!
- Er kan gevraagd worden om een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor de kandidaten zelf.
- De opdrachtgever stuurt aan op het ‘bring your own device’ principe. De opdrachtgever verzoekt de externe medewerker gebruik te maken van een eigen mobiele telefoon en/of laptop.’
- Een screening kan onderdeel van de procedure zijn.

Achtergrond opdracht

Wat ga je doen?
De team coördinator levert een directe bijdrage aan het resultaat. Je doet uitvoerend en inhoudelijk werk binnen een duidelijk afgebakend  (deel)vakgebied en beschikt daarvoor over een beperkt tot aanzienlijk gespecialiseerde opleiding en over praktisch inhoudelijke kennis. Je werkt in teamverband gezamenlijk aan de realisatie van afdelingsdoelstellingen. Je werkt voor meerdere ketens en streeft daarbij naar een uniforme, efficiënte digitale werkwijze.

Je verricht zelfstandig diverse werkzaamheden en bent breed inzetbaar binnen het Project Administratie team. Je overziet verschillende ketens en maakt actief verbinding met anderen. Je bent bereid tot reizen en aanwezigheid op diverse locaties indien de situatie hierom vraagt.
 
Je handelt met een grote mate van zelfstandigheid vragen of verzoeken af die buiten de standaardoplossingen vallen; je kiest ook voor niet-alledaagse problemen naar eigen inzicht een oplossingsrichting.  Je werkt binnen het Project Administratie team aan eenduidige oplossingen en doet voorstellen voor verbeteringen en aanpassingen van de huidige systemen en werkwijze.
 
Je draagt zorg voor de administratieve afhandeling van het werk en stelt rapportages op. Je weet goed welke deadlines er zijn en zorgt dat deze gehaald worden. Je zoekt actief verbinding met de (interne) klant en stemt de werkvoorraad af. Je werkt nauw samen met projectcontrol teneinde doelen en deadlines te borgen.
 
Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het erop toezien of je controleert de naleving van (aanpassingen in) procedures, systemen en werkwijzen of de toepassing van beleid op een afgebakend gebied; zorgt voor adequate terugkoppeling en onderneemt actie indien nodig. 
 • Je draagt zorg voor continuïteit van het werk, ook bij afwezigheid. Je zoekt daarbij verbinding met collega's en levert daarbij een actieve bijdrage aan de realisatie van afdelingsdoelstellingen en/of procedures.
 • Je signaleert knelpunten in werkprocessen en procedures; benoemt verbeterpunten en bespreekt deze met een specialist en/of teamleider.
 • Je treedt op als aanspreekpunt/vraagbaak voor collega’s bij problemen of knelpunten in het werk en draagt bij aan de kennisontwikkeling van medewerkers. Is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol en handelt daar ook naar. Zorgt dat het werk van het team bij is en ondersteunt de teamleider.

Functie eisen

Wat breng je mee?

 • MBO werk- en denkniveau (dit blijkt uit een afgeronde opleiding en/of toelichting in het cv)
 • Ervaring met SAP, harde eis
 • Ervaring/affiniteit met Purchase-to-pay (P2P) (facturatie) processen

Je bezig de volgende competenties:

 • Samenwerken
 • Analyseren en oordeelsvorming
 • Accuratesse
 • Contactvaardigheid
 • Helicopterview
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid

Opdracht informatie

Interesse?
Stuur ons asap je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.