Titel

Strategisch Adviseur

Organisatie

IVO Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.


Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.


Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.


Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools:

Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.

Functie eisen

  • WO;
  • Ervaring met en kennis van strafrechtketen;
  • Actuele kennis van IV-ontwikkelingen binnen de Rechtspraak;

Competenties

  • Strategisch denken en handelen

Wensen

  • Ruime ervaring in transformaties in het publieke domein

Achtergrond opdracht

De opdracht betreft twee deelresultaten die per 1 juli 2021 de basis leggen voor de ontwikkeling van een strategische visie op de Informatieplanning m.b.t. het domein strafrecht, rekning houdende met de ontwikkelingen binnen de keten en in het bijzonder het Openbaar Ministerie. Het 1e deeltresultaat het opleveren van een plan van aanpak inzake de aanpak en voorbereiding van de uitwerking van de verkenning en bepaling huidige strategie en probleemanalyse. Het tweede deelresultaat moet zich vertalen in een zg. positionpaper waarin een heldere startpositie wordt bepaald voor het te volgen verbeter- en versterkingstraject. Oplevering van het 1e deelresultaat wordt verwacht in de 3e of 4e week van mei en het 2e deelresultaat wordt verwacht uiterlijk 1e week van juli.

Achtergrond opdracht

De Rechtspraak maakt binnen de portefeuille strafrecht gebruik van OM-sytemen waaronder GPS en NIAS. Deze systemen zijn End of Life en het OM heeft daartoe een Beleids Informatie Plan OM (BIPOM) ontwikkeld. De door het OM voorgenomen aanpak heeft grote effecten op de beschikbaarheid van de Rechtspraak functionaliteit. De Rechtspraak acht het daarom noodzakelijk een eigen strategische visie op de IV-strafrechtsystemen op te stellen, afgezet tegen de IV-ontwikkelingen binnen het rechtspraakdomein als geheel. Daarnaast wordt door de drie grote ketenpartijen onderzocht op welke wijze een duurzaam digitaal stelsel vorm gegeven kan worden als opvolging van de tijdelijke samenwerking voor de digitalisering waarvoor t/m 2022 middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn. De op te stellen strategische visie dient ook daarvoor een heldere koers te geven.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 06 mei 2021, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management