Titel

Sr. Tester

Organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn

Functie eisen

 • Tmap Next Foundation
 • Minimaal 2 jaar Senior tester met ervaring in testautomatisering
 • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met opzetten teststrategie en -aanpak
 • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Agile/SCRUM


 Wensen: • Testtooling (RobotFramework)
 • Naast uistekende kennis van functioneel testen is kennis van en ervaring met performance- en securitytesten gewenst,
 • Kennis van of ervaring met MQ, DB2, Atlassian suite (Jira, Bitbucket, Confluence), Quadient Inspire,
 • Ervaring met testen op Windows /SQL server platform,
 • Ervaring met testen van Java Applicaties, berichtuitwisseling obv XML,
 • Ervaring met testen op Mainframe platform (CCD techniek) is een pré,
 • Robot Framework, jMeter, etc


 Competenties: • Analyseren
 • Samenwerken /communiceren
 • Creativiteit
 • Coachen/ kennisdelen
 • Teamplayer


 

Achtergrond opdracht

Binnen STS Ontvangen & Mededelen vinden diverse veranderingen plaats gericht op het versnellen van de voortbrenging. Het opbouwen en doorontwikkelen van het (geautomatiseerd) testen speekt daarin een cruciale rol. Van de gezochte sr. tester wordt gevraagd hier een stuwende kracht te zijn om de gevraagde kwaliteitsimpuls te kunnen geven. In de context Mededelen vindt momenteel een vernieuwingsslag plaats. Het project Multikanaal Mededelen 2.0 (MKM2.0) heeft als doel om het hart van de huidige procesverwerking- en documentopmaakmodules te vervangen. Het huidige landschap dient vooralsnog de productie te ondersteunen, vanaf halverwege dit jaar zal een lang lopend migratietraject de transitie van het oude naar het nieuwe landschap mogelijk maken. In dit kader zijn we op zoek naar een ervaren senior tester. Deze zal kennis moeten nemen van het hudige landschap met de daar ontwikkelde testen en ingezette standaard tooling. Het borgen /continueren hiervan valt onder de werkzaamheden. Daarnaast zal op basis hiervan de gevraagde senior tester een actieve bijdrage moeten leveren in het (mede) bepalen van de teststrategie t/m het vormgeven /uitvoeren van de te automatiseren testen. Daarnaast zal de tester ruime ervaring moeten hebben voor opzetten en uitvoeren van Performance-, Volume-, load- en duurtesten. Ook zal hij / zij een bijdrage moeten leveren aan het beoordelen van het bedrijfscontinuïteitenplan en dit beoordelen middels een Disaster Recovery test. Er wordt gewerkt volgens de Agile /SCRUM methodiek. We zijn op zoek naar teamplayer met meer dan voldoende kennis en ervaring van het inrichten, opzetten en uitvoeren van testen en geautoamtiseerd testen in een Agile/SCRUM omgeving. Hij /zij is goed in staat om snel kennis op te bouwen, maar vooral ook te delen. Van de senior tester wordt verwacht dat hij de zittende testers meeneemt en opleidt in de nieuwe wijze van testen. Achtergrond opdracht:Het applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle applicaties die binnenkomende en uitgaandeinformatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen.Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van informatie-uitwisseling tussen diverse O&M applicaties.

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 4 maart 2021, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management