Titel

Sr. Testconsultant

Organisatie

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.

De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Achtergrond opdracht

Binnen het team "Test" wordt gewerkt aan het testen van de doorontwikkeling van het informatiesysteem INDiGO. Dat gebeurt deels handmatig en deels geautomatiseerd. Als Test Consultant ben je verantwoordelijk voor de goede uitvoering van systeem- en acceptatietesten. Tevens wordt verwacht dat je een bijdrage kan leveren aan het geautomatiseerd testen. Je hebt een goede brede kennis van IT en je bent bekend met recente ontwikkelingen (Scrum / Agile).

Werkzaamheden die onder jouw verantwoordelijkheid vallen zijn:
Het uitvoeren van het testproces:

 • Begeleidt en realiseert, unit- systeem- en stresstests, en gebruikersacceptatietests.
 • Begeleidt de invoering van informatiesystemen en gebruikers en stelt gebruikersprocedures en handleidingen op.
 • Stelt rapportages op en wijzigingsvoorstellen naar aanleiding van testresultaten.
 • Nauwkeurig uitvoeren van testwerkzaamheden
 • Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten.
 • Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het testen van software zodat die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen.
 • Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken.
 • Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
 • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten. Het leveren van bijdragen aan projecten.
 • Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.
 • Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid. - Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.
 • Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten.en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en problematiek.

De IV organisatie bevindt zich momenteel in een overgangsfase naar Agile werken. We verwachten dat de consultant als senior adviseur/tester allround inzetbaar is. Dus zowel in Agile teams als in een Waterval omgeving. En in staat is over
bestaande grenzen heen te kunnen kijken. We verwachten dat de Senoir tester advies kan uitbrengen en uitdragen ten aanzien van de werkmethodiek, de testwerkzaamheden en waar en wanneer nodig kan meewerken aan analyse, solution en ontwerp.

Achtergrond opdracht
Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.

Functie eisen

 • Tmap, ISEB of ISTQB gecetrificeerd
 • Tenminste 5 opdrachten voltooid met ervaring IT systeemtesten
 • Tenminste in 3 opdracht gewerkt met softwareprodukten op het gebied van (geautomatiseerd) testen zoals Oracle ATS, Fitnesse en Selenium
 • Tenminste in 3 opdracht gewerkt in Agile/Scrum werkmethodiek. Certificaat noodzakelijk.
 • HBO / HBO +, technische richting, voorkeur voor IT
 • Tenminste 5 jaar werkervaring met IT testen in een grotere organisatie
 • Tenminste 5 jaar ervaring met werken in een Scrum / Agile omgeving
 • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Prestatie motivatie
 • Stress bestendig
 • Flexibiliteit

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management