Titel

Sr. Test Coordinator

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring als gecertificeerd tester in Tmap, ISTQB en/of andere testmethodieken (minimaal 1 of cumulatieve ervaring met meerdere methodieken)
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring als tester
 • Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring als testcoordinator in een service-georiënteerde en politiek gevoelige omgeving
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met zorgsystemen en-processen
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar kennis en ervaring in een complexe/hiërarchische overheidsorganisatie met een volume van minimaal 7.500 werknemers
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de inrichting en het testen van zorgsystemen
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met testwerkzaamheden rondom een implementatie van HiX
 • Kandidaat beschikt over een HBO werk en denkniveau, opgedaan middels (minimaal) een afgeronde HBO-opleiding en/of minimaal 5 jaar werkervaring op HBO-niveau


Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring met projectmanagement methoden (Prince2)
 • Kandidaat heeft ervaring met de Offlcesuite
 • Kandidaat heeft ervaring met testhulpmiddelen (Load-, functionele- en geatomiseerde testtools, bevindingenbeheertools)
 • Kandidaat heeft ervaring met testen in een service-georiënteerde omgeving
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met testmethoden en concepten voor geautomatiseerd testen.
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met load- en performancetesten
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met ASL en ITIL processen, ervaring met testen in een beheerorganisatie
 • Kandidaat beschikt over (minimaal) een afgeronde HBO opleiding op het gebied van IV of ICT of bedrijfsvoering
 • Kandidaat beschikt over een afgeronde HiX (ChipSoft) opleiding Testen
 • Kandidaat beschikt over een afgeronde HiX (ChipSoft) opleiding Zorgportaal
 • Kandidaat beschikt over een afgeronde HiX (ChipSoft) opleiding Projectvoering


Competenties

 • Analyseren
 • Conceptueel denken
 • Communiceren
 • Resultaatgericht


Tariefsindicatie 93 euro

Achtergrond opdracht

Binnen het project vervangen Ziekenhuis Informatie Systeem/EPD van het Militair Revalidatie Centrum bestaat de behoefte aan een Sr. Test Coordinator. Hij/zij zal ingezet worden voor het coordineren van testwerkzaamheden en aansturen van het testteam. De werkzaamheden hebben betrekking op enerzijds het testen van conversies van het huidige systeem Ecaris naar het nieuwe ziekenhuis informatiesysteem HIX en anderzijds zal de testcoördinator de functionele- en keten/integratietesten coördineren, rapportages opstellen, stakeholders informeren en gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit van het systeem. De test coördinator zal diverse werkgroepen gaan ondersteunen in alle testactiviteiten en moet deze projectleden kunnen enthousiasmeren. De test coördinator kan zelfstandig werken en is in staat zijn/haar omgeving pro actief te managen en in staat om in een politiek gevoelige omgeving te acteren. Bij voorkeur heeft de test coördinator al eerder gewerkt binnen een project voor de implementatie van Chipsoft HiX vanwege de specifieke werkwijze. We zijn op zoek naar een Test coordinator met bewezen kennis en ervaring in het gebruik van geautomatiseerde testmiddelen.


Materiekennis:

 • ZIS/EPD, Ecaris, HIX
 • Revalidatie en zorgdomeinkennis
 • Jira, Xray en Sharepoint
 • Kennis van de Defensie organisatie en werkwijzen of aantoonbare kennis in een organisatie met vergelijkbare volume

Werkzaamheden:

 • Het leiding geven aan het testteam en het coachen van de leden daarvan;
 • Advisering over testfasering, -organisatie, -infrastructuur, toepassen van testmethoden, -technieken en hulpmiddelen;
 • Het afstemmen van testopdracht en de verwachtingen daarvan;
 • Het inrichten en beheren van de testinfrastructuur inclusief tooling;
 • Het opstellen van testplannen, -criteria en testcondlties;
 • Het rapporteren van de voortgang van de testen;
 • Het registreren van testactiviteiten en testresultaten en het beheer daarvan;
 • Het uitvoeren van audits op testplannen en requirements;
 • Het verlenen van ondersteuning aan testers;
 • Het opzetten van testpopulaties.
 • Opstellen Mastertestplan
 • Testplan en uitvoering tbv Acceptatie hostingomgeving
 • Testplan en uitvoering tbv Acceptatie Conversie
 • Testplan en uitvoering tbv Acceptatie D-HiX MRC
 • Testplan en uitvoering tbv acceptatie Zorgportaal MRC/EGB
 • Testplan en uitvoering tbv performance D-HiX
 • Testscript opstellen en begeleiding uitvoering ketentestdagen ChipSoft
 • Opstellen werkwijze hotfix testen tbv beheer
 • Opstellen werkwijze regressietesten in beheerfase
 • Verslaglegging testactiviteiten in Jira
 • Conserveren testgevallen / overdragen aan beheer
 • Ondersteuning tijdens de Go Live fase (Go / No Go bepaling


Achtergrond opdracht

De aspectgroepen (AG) die vallen onder de werkstroom Techniek in het MRC project hebben ten doel om de technische randvoorwaarden voor het succesvol werken met HiX en het uitvoeren van alle benodigde projectacties ten behoeve van implementeren van HiX te realiseren voor het MRC (militair revalidatie centrum). De werkstroom Techniek bevat de volgende aspectgroepen:

 • Accreditatie
 • Infrastructuur en techniek (incl. randapparatuur)
 • Koppelingen
 • Testen
 • Beheer
 • Conversie


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. DGO:De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg. Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Daarnaast ziet de DGO in het toepassen van (verschillende) technologieën grote mogelijkheden om de militaire gezondheidszorg te verbeteren en te vernieuwen.


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 30 november 2021, voor 9.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management