Titel

Sr Systeemontwikkelaar A

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

  • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met en kennis over de inrichting van Sharepoint omgevingen (configuratie)
  • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het configureren en beheren van Microsoft SharePoint
  • Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding
  • Kandidaat beschikt over kennis van SharePoint Designer 2013/2016/2019
  • Kandidaat beschikt over kennis van Basic SharePoint Server 2013/2016/2019


Wensen:

  • Kandidaat kan ondersteunen bij het verplaatsen van grote hoeveelheden documenten en andere data m.b.v. Sharegate
  • Kandidaat kan ondersteunen bij de migratie van SP2013 sites en portalen naar SP2016 en 2019
  • Kandidaat kennis van en ervaring bij het min. van Defensie


Achtergrond opdracht

1) Het migreren van SP2013 (maatwerk) naar SP2016 (standaard templates)

2) Het migreren van SP2013 maatwerk naar een PAAS SP 2019

3) Het maken van een PVA voor de migratiestrategie

4) Ondersteunen bij het verplaatsen van grote hoeveelheden documenten en andere data m.b.v. sharegate

Let op: Dit betreft een pro-actieve uitvraag. Dit houdt in dat mocht de aangeboden kandidaat niet geschikt zijn, blijft de aanvraag gedurende deze inschrijfperiode open staan tot de uiterste indieningsdatum offerte.


Achtergrond opdracht:

Aanleiding is het het end-of-life van Microsoft SharePoint 2013. 


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tarief indicatie:

In overleg


Toelichting standplaats:

Kromhout kazerne, thuis werken is bespreekbaar


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 21 oktober 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development