Titel

Sr. Systeembeheerder Alfresco

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met Alfresco producten t/m de huidige versie 6.2.   
 • Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van technische documentatie (bijvoorbeeld: inrichtingsdocumentatie, configuratiedocumentatie, werkinstructies)   
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met Linux Server.   
 • Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met het begeleiden, coachen en opleiden van junior collega's   
 • Kandidaat heeft een afgeronde MBO-opleiding.   
 •  
 • Wensen: Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Ubuntu 18.04 en/of Tomcat en/of Apache. 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Solr en/of ELK en/of Oracle en/of Java en/of Zabbix en/of Puppet.    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met GitLab CI/CD.   
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Docker en/of Kubernetes.   
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Security en Netwerken.   
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met ECM binnen de Rijksoverheid.  
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van DevOps.   
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van ITIL processen.   
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van projectmatig werken (Prince2).   
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Agile/SCRUM.   

 

Achtergrond opdracht

1. Beheert het Alfresco platform door oa.: • het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische enlogistieke aspecten;het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
 • het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;het instrueren, begeleiden en coachen van beheerders ICT (junior en medior);
 • het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
 • het laten registreren van afwijkingen en problemen;
 • het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:

 • het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
 • het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
 • het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
 • het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis;het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatiehet, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
 • het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingenAchtergrond opdracht: Uitvoeren van dagelijks beheerwerkzaamheden van de Alfresco systemen.
Ondersteunen van de ontwerper van Alfresco. Begeleiden junior Alfresco beheerders (kennisoverdracht, coachen)
Organisatorische context en cultuur:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven)
uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC
werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden gelever

Bijzonderheden/extra toelichting
Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Tariefsindicatie EUR 75,-


 Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 29 september 2021, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

·        De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support