Titel

Sr. Systeembeheerder Alfresco

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

Kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare
ervaring met Alfresco producten t/m de huidige versie 6.2.
Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare
ervaring met het opstellen van technische documentatie (bijvoorbeeld:
inrichtingsdocumentatie, configuratiedocumentatie, werkinstructies)
Kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare
ervaring met Linux Server.
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare
ervaring met het begeleiden, coachen en opleiden van junior collega's
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Ubuntu 18.04 en/of
Tomcat en/of Apache. 
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Solr en/of ELK en/of
Oracle en/of Java en/of Zabbix en/of Puppet.  
Kandidaat
heeft bij voorkeur ervaring met GitLab CI/CD.
Kandidaat
heeft bij voorkeur ervaring met Docker en/of Kubernetes. 
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Security en Netwerken.
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met ECM binnen de
Rijksoverheid.


Achtergrond opdracht

1. Beheert het Alfresco platform door oa.:het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische enlogistieke aspecten;het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;het instrueren, begeleiden en coachen van beheerders ICT (junior en medior);het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;het laten registreren van afwijkingen en problemen;het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis;het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatiehet, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen


Uitvoeren van dagelijks beheerwerkzaamheden van de Alfresco systemen.Ondersteunen van de ontwerper van Alfresco. Begeleiden junior Alfresco beheerders (kennisoverdracht, coachen)


JIVCiseenprofessioneleIV/ICT-organisatie,diedeDefensieonderdelenenandereklantenbinnendeoverheidfaciliteertinheteffectiefendoelmatigkunnen(blijven)uitvoerenvanhuntaken.AlsorganisatiestaatJIVCvoorbetrouwbare,beveiligdeIV/ICT-dienstendiemarktconformzijnwatbetrefttechniekenprijs.MedewerkersbinnenJIVCwerken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Opdracht informatie

Tariefsindicatie EUR 75,


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 23 februari 2021, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


·        De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

·        De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

·        Deze aanvraag kan eerder worden gesloten als wij kandidaten hebben kunnen vinden.


Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support