Titel

Sr. Solution architect

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Senior Solution Architect Verantwoordelijkheden:

 • De solution architect is verantwoordelijk voor het vormgeven en opstellen van solution Architectuur van een of meerdere projecten of projecten in voorbereiding waarvan de kaders zijn vastgelegd in een start architectuur.
 • De solution architect zorgt voor de vertaling van de eisen in het project en de afhankelijkheden met gerelateerde projecten.
 • Is aanspreekpunt in architectuur discussies en geeft inzicht in fasering van verschillende projecten.
 • Borging / aansluiting van de architectuur binnen de bestaande omgeving.

Werkzaamheden:
De solution architect voert de werkzaamheden uit in de voorbereidings-, analyse-, en realisatiefase. En richt zich binnen het aandachtsgebied solution architectuur op de proces-, informatie-, applicatie- en technologie laag van de service georiënteerde solution architectuur.

Achtergrond opdracht
Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.

Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

De keten COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De keten draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De keten is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De keten levert tevens (ook on site) support op de door de keten geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen

Bijzonderheden / extra toelichting
De Solution Architecten kunnen niet gelijktijdig instromen omdat het inwerken en begeleiden van deze Solution Architecten sterk samenhangt met de zeer beperkte beschikbare Iformatiemanagement capaciteit binnen het I&V domein. De geselecteerde Solution Architecten dienen gefaseerd in te stromen, waarbij het moment van instroom nauw afgestemd dient te worden met de behoeftesteller vanwege het lopende wervings en selectieproces tbv IM capaciteit.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als solution architect of een vergelijkbare functie
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met bedrijfsregels modellering
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met TOGAF en Archimate
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met modelleer tooling Architect, ARIS of vergelijkbaar
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met ontwikkelen obv Agile / Scrum
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het werken obv Service Oriented Architectuur (SOA)

Opleidingen

 • afgeronde HBO opleiding op IV/ICT gebied
 • TOGAF 9.1
 • Archimate 3.0
 • Agile / scrum
 • Prince 2

Wens
 
 • Kennis en ervaring in het kunnen vertalen van elementen van een enterprise
  architectuur en business requirements naar diverse voorgestelde (technische)
  oplossingen en deze uitwerken tot op het niveau waarop een project in staat is
  de beoogde oplossing te realiseren.
 • Ervaring hebben met enerzijds het opstellen van solution ontwerpen en anderzijds het communiceren van het ontwerp van de ICT-oplossingen naar
  enterprise architecten en opdrachtgevers.
 • Het kunnen beschrijven van de werkprocessen en de wijze waarop dit door IT wordt ondersteund.
 • Ervaring met werken in de Defensieorganisatie
 • Ervaring met het opstellen van Project Start Architecturen

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture