Titel

SR Software engineer GIS

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Achtergrond opdracht

Onderhoud van ons basissysteem ELIAS en de daarbij behorende GIS-Koppelingen.

Achtergrond opdracht

De Sectie Systeemontwikkeling en Integratie binnen de afdeling Landgebonden IT bij het JIVC ontwikkelt voor het landoptreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. operationele commandovoering. Voor het mobiele domein ontwikkelt de sectie Projecten en Ontwikkeling ook de dragende (communicatie-) infrastructuur. In het mobiele domein is dit het Battlefield Management Systeem (BMS) en in het dismounted domein het VOSS project. De werkzaamheden worden verricht in een klein team bij LGIT/SO&I in Amersfoort in nauwe samenwerking met overige ontwikkel- en testteams (deels burger, deels militair personeel) en in nauwe samenwerking met de leverancier van de CV90. Van de medewerker wordt verwacht dat in voorkomende gevallen tijdens testen van de koppeling op locatie van de leverancier (Zweden) ondersteuning kan worden geboden. De communicatie met de externe toeleverancier geschiedt in het Engels. Alle documentatie (testverslagen en rapporten) wordt in de Engelse taal geschreven.

Organisatorische context en cultuur

JIVC

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Functie eisen

 • Minimaal 10 jaar kennis van en ervaring met C#.NET en WPF;
 • Minimaal 10 jaar kennis van en ervaring met GIS systemen;
 • Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding; HBO-Diploma
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau C2; Wordt getoetst op het toelichtend gesprek.
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau C2; Wordt getoetst op het toelichtend gesprek.

Competenties

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Conceptueel denken
 • Communiceren
 • Resultaatgericht
 • Creatief

Wensen

 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met C2 systemen;
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met GIT;
 • Bij voorkeur evaring met het werken in AGILE-teams;
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met TFS;
 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring binnen defensie;
 • Bij voorkeur kennis en ervaring met Unit-testen en testen in het algemeen;
 • Bij voorkeur een afgeronde HBO-opleiding op IT-gebied.

Opdracht informatie

Tariefsindicatie: EUR 75,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 02 maart 2021, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development