Titel

Sr Ontwerper Triple c - 4e ronde

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet duidelijk naar voren komen op zowel het cv als op het antwoordformulier!

Een uitgebreide veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

Achtergrond opdracht

Werkzaamheden:

1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:

 • Het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
 • Het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
 • Het opstellen van (inrichtings)documentatie;
 • Het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
 • Het opstellen van quality certificeringen.

2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:

 • Het opstellen van een impactanalyse;
 • Het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;
 • Het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).

3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:

 • Het bouwen van componenten op basis van scripting;
 • Het aanpassen van bestaande componenten op basis van scripting;
 • Het opstellen van testscenario's;
 • Het uitvoeren van testscenario's;
 • Het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen;
 • Het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.

Achtergrond opdracht

Triple-C is een informatiebeveiligingsprogramma. De 3 C’s staat voor Clean, Control en Comply.

 • Clean vormt de wasstraat, waarin per bouwsteen o.a. het D/300 dossier wordt opgebouwd.
 • Control zijn de stuurmiddelen zoals de balance scorecard, maar ook de Kaizan methode van de wasstraat.
 • Comply is blijven voldoen aan de eisen. Het opzetten van een compliance management afdeling met dashboard op ieder (management) niveau.

Het uitvoeren van periodieke controles en het adresseren en monitoren van afwijkingen. Met als uiteindelijke doel om op bouwsteen niveau aanwijsbaar compliant te zijn en daarmee aan te kunnen tonen dat de organisatie “In Control” is op informatiebeveiligingsgebied

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met, hosting van applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen, incl. container virtualisatie (Docker).
 • Minimaal 3 jaar ervaring met enterprise ICT-architecturen en -infrastructuren.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van technische ontwerpen (TO) en documentatie.
 • Minimiaal 3 jaar ervaring met/van informatiebeveiliging.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met de binnen de overheid gebruikte normenkaders op gebied van informatiebeveiliging.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen van normenkaders op basis van guidelines zoals NIST of CIS of STIG.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met het maken van scripts in Linux shell, Phyton, Windows powershell
 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met het inrichten van desired state confguration en tooling, zoals bijv. Puppet of Chef of Ansible icm GIT.
 • Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.
 • Beschikt mnimaal over een afgeronde HBO opleiding.

Competenties

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Initiatief
 • Verantwoordelijk
 • Flexibel

Wensen

 • Ervaring met SCRUM en AGILE.
 • Ervaring met het begeleiden en coachen op vakinhoudelijke gebied van jr en mr ontwerpers.
 • Ervaring in het geven van adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.
 • Ervaring met projectmatig werken.
 • Ervaring met automatisering van beheer.
 • Ervaring met softwareontwikkeling.


Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 21 januari 2021, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Tarief indicatie: EUR 92,50,-

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development